Články


Stretnutia lokálnej miestnej konzulty

Z iniciatívy delegáta PR Paľka Gracha SDB sa v mesiaci november stretli po druhýkrát koordinátori a zástupcovia piatich stredísk ( BA Miletičova, BA Daliborovo námestie, BA Mamateyova, Ivanka-Bernolákovo a Senec) .

 

Zmyslom našich stretnutí je zdieľanie o živote v strediskách, informovanie  o našich aktivitách, najmä mládežníckych a uvažovať o forme stretnutia, ktoré by prepojilo naše strediská....

Prvé stretnutie sa uskutočnilo v  máji tohto roku. Stručne sme si porozprávali o našich strediskách, v ktorých je pomerne pekný potenciál animátorov a stretiek. Potrebou je takmer všade  zabezpečiť nejakú formačnú a duchovnú ponuku, aby sme rástli v saleziánskej identite.

 

Na novembrovom stretnutí sme konštatovali, že takmer v každom stredisku máme problém oslovovať potenciálnych nových členov do združenia. Pali Grach navrhol s citlivosťou ponúkať ľudom cestu povolania, osobného pozvania, nadchnutia, snívania,  uvažovania. Snažme sa byť vynaliezaví v strediskách v apoštoláte pre mladých,  mladé rodiny (prednášky o výchove detí, svedectvá manželov...)

Rozobrali sme perspektívu spolupráce medzi strediskami, navrhli sme rôzne formy stretnutí:        tábor, púť do Marianky, športové podujatie na Mamateyke, pozvanie zboru zo Senca...

Zmyslom týchto stretnutí je výmena skúseností   a vzájomné  povzbudenie.

 

Nech  Pán Boh v nás aj takýmito osobnými stretnutia, návštevami obnovuje svojho Ducha a pomôže nám osvojovať si postoje don Bosca.

27.11.2019

 

Tinka a Majka Podolské