Články


Vydavateľstvo DON BOSCO praje všetko najlepšie ku Dňu učiteľov.

Vydavateľstvo DON BOSCO (VDB) praje všetkým učiteľom, učiteľkám, katechétom, školským pracovníkom a pomocnému personálu pri príležitosti Dňa učiteľov (28. 3. 2021) všetko najlepšie.

Ďakujeme vám a oceňujeme vašu obetavú a náročnú prácu. Tiež si vážime vaše nemalé úsilie, ktoré vynakladáte na prispôsobenie sa v súčasnosti možným formám a spôsobu vyučovania, aby ste našim deťom a mládeži dali maximum, čo je vo vašich silách.

V tomto vidíme spoločné poslanie, na ktorom záležalo aj donovi Boscovi.

Vážime si našu vzájomnú spoluprácu, či už s pracovnými zošitmi z náboženstva, časopisom Rebrík alebo s inými podpornými publikáciami pre deti a mládež.

Ponuka od nás pri príležitosti Dňa učiteľov:

Ak si objednáte od 25. 3. do 30. 3. akýkoľvek titul na www.donbosco.sk, dostanete od nás KNIŽNÝ DARČEK zadarmo (do poznámky stačí napísať: SOM UČITEĽ).