Články


Cirkev umožnila získanie odpustkov v urgentných prípadoch epidémie

 

Pre viac informácii zdroj: 

https://www.vaticannews.va/sk/vatikan/news/2020-03/cirkev-umoznila-ziskanie-odpustkov-v-urgentnych-pripadoch-epidem.html