Myšlienka na nedeľu


Samota. 27 nedeľa roku B

Prvý človek sa cítil na zemi sám. Boh mu stvoril ženu, aby sa mu stala spoločníčkou. Tento projekt však bol narušený hriechom. Teda projekt zostal, ale jeho naplnenie stretáva mnoho ťažkostí. Mnohokrát sa to stáva: sú dvaja, ale zostávajú každý jeden sám. To je nebezpečenstvo manželstva, ale aj nebezpečenstvo kresťanského spoločenstva. Aj tam sa ľudia spoja, ale po čase sa môže ukázať, že sa od seba vnútorne vzdialili.
Okrem vonkajšej blízkosti, existuje aj vnútorná blízkosť. 
Božie slovo dnešnej nedele pozýva všetkých manželov, ale i všetky spoločenstvá, aby sa pozreli na to, či ich vnútorná vzdialenosť nie je príliš veľká. 
 
V evanjeliu zase vidíme ľudí, ktorí sa starajú o to, ako rozdeliť tých, ktorí sa od seba vzdialili. Zabudli na to, že môže existovať aj iné hľadanie: ako spojiť. Ježiš hovorí, že všetko to je o kvalite nášho srdca. Tvrdé srdcia hľadajú dostatočné dôvody na rozdelenie sa. Srdcia však môžu byť prežiarené Božou láskou a môžu hľadať podmienky ako obnoviť lásku. Nie je to však ľahké.
 
Nech teda dnešnú nedeľu naša modlitba zaletí ku všetkým tým drámam stroskotanej lásky. Je ich mnoho. Mnoho tvrdých sŕdc. Pozor, tie srdcia sú tvrdé zvonka. Nikdy neodsudzujme tých, ktorí teraz trpia vo svojom tvrdom srdci. Potrebujú dážď našej modlitby, aby to, čo v nich plače sa mohlo dostať navonok.
 
Don Pavol Grach
Súvisiace články
 • 4.veľkonočná nedeľa
 • II. veľkonočná nedeľa C
 • V pôstna nedeľa rok C
 • IV. Pôstna nedeľa C
 • III. pôstna nedeľa C
 • II. pôstna nedeľa C.
 • I. pôstna nedeľa C.
 • VIII. Nedeľa v období cez rok C
 • VII. Nedeľa v období cez rok C
 • VI Nedeľa v období cez rok C
 • 5. nedeľa v období cez rok C.
 • IV. Nedeľa cez rok C
 • III. Nedeľa cez rok C
 • II. Nedeľa v období cez rok C.
 • KRST PÁNA
 • ZJAVENIE PÁNA
 • IV. adventná nedeľa, rok C
 • 3. advetná nedeľa, rok C
 • 2. adventna nedeľa, rok C
 • Prvá adventná nedeľa rok C
 • 32. nedeľa v období cez rok
 • 31 nedeľa v období cez rok B
 • 30. nedeľa v období cez rok B
 • 29. nedeľa v období cez rok B
 • Veľkodušnoť je vzájomná. 26. nedeľa v období cez rok B
 • 25. nedeľa v období cez rok B
 • 24 nedeľa v období cez rok B
 • Múdri a rozumní v očiach národov
 • Najväčší z ľudí
 • Kto je na vine?
 • Nepracovať vo sviatočný deň
 • Nedeľa Najsvätejšej Trojice
 • Otec nám chce dávať Ducha
 • Akými svedkami chceme byť
 • Láska - dar stvorenia i dar vykúpenia
 • 5. veľkonočná nedeľa roku B
 • Ježiš ako Dobrý pastier
 • Odvaha hovoriť aj napriek mojim chybám
 • Jedno srdce a jedna duša
 • Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania
 • Kvetná nedeľa
 • Aká je naša nábožnosť?
 • Boh si vzbudil Kýrosa
 • Poznáš prikázania?
 • Poslušnosť
 • Pôstne obdobie
 • Ježiš je naozaj silný
 • Aký boj chceš bojovať?
 • Hlas prorokov, hlas Boží