Myšlienka na nedeľu


Samota. 27 nedeľa roku B

Prvý človek sa cítil na zemi sám. Boh mu stvoril ženu, aby sa mu stala spoločníčkou. Tento projekt však bol narušený hriechom. Teda projekt zostal, ale jeho naplnenie stretáva mnoho ťažkostí. Mnohokrát sa to stáva: sú dvaja, ale zostávajú každý jeden sám. To je nebezpečenstvo manželstva, ale aj nebezpečenstvo kresťanského spoločenstva. Aj tam sa ľudia spoja, ale po čase sa môže ukázať, že sa od seba vnútorne vzdialili.
Okrem vonkajšej blízkosti, existuje aj vnútorná blízkosť. 
Božie slovo dnešnej nedele pozýva všetkých manželov, ale i všetky spoločenstvá, aby sa pozreli na to, či ich vnútorná vzdialenosť nie je príliš veľká. 
 
V evanjeliu zase vidíme ľudí, ktorí sa starajú o to, ako rozdeliť tých, ktorí sa od seba vzdialili. Zabudli na to, že môže existovať aj iné hľadanie: ako spojiť. Ježiš hovorí, že všetko to je o kvalite nášho srdca. Tvrdé srdcia hľadajú dostatočné dôvody na rozdelenie sa. Srdcia však môžu byť prežiarené Božou láskou a môžu hľadať podmienky ako obnoviť lásku. Nie je to však ľahké.
 
Nech teda dnešnú nedeľu naša modlitba zaletí ku všetkým tým drámam stroskotanej lásky. Je ich mnoho. Mnoho tvrdých sŕdc. Pozor, tie srdcia sú tvrdé zvonka. Nikdy neodsudzujme tých, ktorí teraz trpia vo svojom tvrdom srdci. Potrebujú dážď našej modlitby, aby to, čo v nich plače sa mohlo dostať navonok.
 
Don Pavol Grach