Články


Prvé stretnutie predsedov miestnych stredísk Admy

Prešov (24.3.2018).   Predsedovia štyroch jestvujúcich stredísk Združenia Márie Pomocnice (ADMA) na Slovensku (Prešov-Juraj Jurko, Michalovce-Mária Butkovská, Námestovo-Peter Ptačin, Dubnica n/V-Zuzana Čepelová) s reprezentantmi miestnej rady  a jedného utvárajúceho sa strediska v Banskej Bystrici sa stretli so svojím delegátom donom Pavlom Grachom a sestrou Gabrielou Bauerovou na svojom historicky prvom celoslovenskom stretnutí v saleziánskom dome v Prešove. Celé stretnutie sa nieslo vo veľmi krásnej rodinnej atmosfére, ktorú podčiarkovalo nádherné slnečné počasie vonku. Doobedňajšia časť stretnutia bola venovaná zoznámeniu sa a prezentácii  jednotlivých stredísk, ktoré bolo veľmi podnetné a obohacujúce. O 12:00 bolo na programe slávenie Eucharistie, obohatené spomienkou na Máriu Pomocnicu (24. v mesiaci a ešte k tomu sobota) po ktorom si členovia Admy obnovili svoje zasvätenie Márii Pomocnici. Poobedňajšie stretnutie sa nieslo v duchu plánovania budúcnosti, kde sme hovorili o možnosti jedných spoločných duchovných cvičení otvorených pre všetkých členov Admy a tiež sme debatovali o modalite osláv 150. výročia vzniku ADMY, ktoré pripadá na 18. apríla 2019. Všetci účastníci stretnutia sa rozišli plní vďačnosti za krásne stretnutie, na ktorom si mohli uvedomiť svoju hlbokú príslušnosť k donovi Boscovi a svoj dôležitý modlitbový a služobný príspevok k saleziánskemu poslaniu pre mladých na Slovensku. (PG)

Fotoalbum