Články


"Biely dym" zavial nad hotelom Satel v Poprade.

Na Provinciálnom kongrese v Poprade bola 17. 2. 2018 zvolená nová PR na roky 2018 -- 2021 v zloženi:

1. Katka Albertyová

2. Mária Kropiľáková

3. Monika Kotulová

4. Mária Čelková

5. Katka Pisarčíková

6. Stanislav Mihalovič

7. Andrej Havlík

8. Peter Kvas

9. Peter Kertys

10. Peter Soroka

Menovaní členova PR za SDB a FMA sú don Pavol Grach a sr. Hela Gúberová.

Novozvolení členovia prosia o modlitby. 

Fotoalbum