Články


DC Trnava 15.7. -- 19.7.2020 Provinciálny dom na Halenárskej

Aj tento rok sa konali DC v Trnave - v Provinciálnom dome na Halenárskej ulici v dňoch od 15.7. do 19.7.2020. Témy sa niesli v duchu charizmy svätého Benedikta z Nursie – „Duchovná cesta podľa svätého Benedikta z Nursie“, ktorá môže poslúžiť ako inšpirácia, aj pre saleziánskych spolupracovníkov.

  Obohatením v rámci duchovných cvičení bolo v čase zdieľania, keď nám sestra Daniela – mariánka porozpávala históriu kaplnky, ktorá je zasvätená Najsvätejšej Eucharistii, kde sme v čase ústrania mohli rozjímať o daných témach, či pobudli v modlitbách.

 V rámci duchovných cvičení sme si ešte pozreli dokumentárny film „Pilátová amnestia“, ktorý sa týkal likvidovanie ženských kláštorov na Slovensku, ktorá prebiehala, ako „AKCIA R“.

 Ďakujeme za možnosť ,,zatiahnuť na hlbinu" a možnosť spočinúť v Bohu ako nasýtene dieťa vmatkinom náručí (Žalm, 131). Ďalšie semená božieho slova boli zasiate a čas ukáže, akú úrodu prinesú u každého z nás, v každodennom živote. Ďakujeme don Luigimu za kňazskú službu dennej svätej omše a príhovor na dané témy duchovných cvičení, don Slávkovi sa vysluhovanie sviatosti zmiernia, Ruženke za prezentovanie daných tém, jej materskú starostlivosť nielen o našu dušu ale aj telo a žalúdok, Tomášovi za organizáciu tohto podujatia a ústretovosť, účastníkom za dar spoločenstva najmä pri slávení svätej omše i večernému zdieľaniu, sestrám mariánkam za prichýlenie pod vlastnú strechu, modlitby a obety. 

     Nech nám Pán pomáha, aby sme hlbšie zakotvili v Kristovi a sa k nemu priblížili. On jediný môže vyplniť naše najhlbšie túžby.

Mária Mikušová, ASC 

Fotoalbum