Články


Deviatnik k Don Boscovi

Milí bratia a sestry v Don Boscovi,
 
v nasledujúcich dňoch sa celá saleziánska rodina bude pripravovať na slávenie sviatku nášho milého zakladateľa a otca mládeže Dona Bosca. Pri tejto príležitosti by sme Vám radi ponúkli deviatnik, tvorený formou prezentácie, ktorý s láskou a z plnosti srdca pripravil náš brat Robo z Trnavy.
     Vložme do modlitby naše osobné úmysly, prosby a vďaky, ktoré sa týkajú našich rodín a všetkých tých, ktorí akýmkoľvek spôsobom pracujú a slúžia pre dobro rodiny.
 
S láskou Vaša PR, úsek pre pastoráciu rodín