Články


Duchovné cvičenia aj s deťmi

Dá sa prežiť silencium pri 23 rozšantených deťoch? Na túto otázku sa od 31.5 do 4.6. pokúsili odpovedať saleziáni spolupracovnîci a sympatizanti saleziánskeho diela na Škutovkách.

Už len fakt, že popri všetkých hojdačkách, hokejkách a lietajúcich loptách, bol počet zubov účastníkov na konci skoro rovnaký ako na začiatku, svedčí o silnej prítomnosti Ducha Svätého a anjelov strážcov. Vďaka obetavosti kazateľov bola každá prednáška odprednášaná dvakrát, aby sa tak na nej mohli zúčastniť obaja rodičia. Určite to nebolo silencium od rána do večera, ale podarilo sa nám každému zamyslieť nad tajomstvami Božieho kráľovstva. A možno aj trochu objaviť, že naše deti nie sú prekážkou v jeho prijatí, ale oni sú práve tým darom, cez ktorý sa k nám Boh láskavo prihovára.