Články


Ašpiranti spoznali novú provinciálnu radu

V sobotu 14. apríla sa v Rodinkove v Belušských Slatinách uskutočnilo stretnutie ašpirantov s provinciálnou radou.

Na začiatok nás privítal „otec“ diela Roman Seko a porozprával nám o tom, ako myšlienka Rodinkova vznikla a ako vďaka zázrakom toto „miesto prijatia pre rodiny“ stále pretrváva.

Následne sme mali možnosť spoznať členov a vnútorné fungovanie provinciálnej rady ASC. AJ my ašpiranti sme sa potom navzájom zdieľali o našej ceste a o tom, čo nás k spolupracovníctvu v saleziánskej rodine vedie.

Mali sme tiež priestor rozmýšľať nad prekážkami, ktoré nám stoja v ceste k tomuto povolaniu a nad tým, čo nás, naopak, povzbudzuje kráčať vpred.

Nateraz si vyprosujeme modlitby, aby sme dokázali správne rozlíšiť, či je naše povolanie pri saleziánoch spolupracovníkoch, alebo nie.

Kristína Kertysová

Fotoalbum