Články


Provinciál Peter Timko oslávil narodeniny so saleziánskou rodinou

ŽILINA 29. máj 2023 / Zástupcovia celej saleziánskej rodiny sa stretli v Žiline na Dni provincie SDB, aby oslávili krásne jubileum nášho otca provinciála Petra Timka.
Z Provinciálnej rady ASC sme sa zúčastnili v skupinke 3 zástupcov, aby sme sa spoločne ďakovali za jeho život a odovzdali mu dar za naše združenie.
Prežili sme krásny čas v kruhu bratov saleziánov, ktorí boli výborní hostitelia. Počasie nám prialo a tak sme po svätej omši strávili popoludnie pri chutnom jedle a družných rozhovoroch. Slávnostnú atmosféru dotvoril program pripravený bratmi.
Naozaj je dobré a milé, keď bratia a sestry žijú spolu.