Články


DC Dary Ducha Svätého

... ukončenie prázdnin, resp. začiatok školského roka sme sa 16 spolupracovníci a 1 sympatizantka rozhodli stráviť v Dome Mamy Margity na Drienici. Stretli sme sa tam z viacerých stredísk: Prešov-Sever, Sabinov, Košice, Poprad, Humenné. Od 158 cm až po 198 cm.

Tému DC – Dary Ducha Svätého - nám prednášali, približovali a svojimi osobnými skúsenosťami zo života spríjemňovali  don Ondrej Puček a Ľudka Belejová. Z mnohých myšlienok, ktoré ma oslovili vyberám zopár:

„Pripomeň si teda, že si dostal duchovný znak, ducha múdrosti a rozumu, ducha rady a sily, ducha poznania a nábožnosti a ducha svätej bázne, a chráň si, čo si dostal. Boh Otec ťa označil, Kristu Pán ťa posilnil a vložil ti do srdca Ducha ako závdavok.“

Dar Múdrosti – je dar orientovať človeka na Boha a pomáhať mu rozlišovať dobro a zlo. Kritériom je Božie slovo.

Dar Rozumu – rozumieť, pochopiť momenty Božieho dotyku v našom každodennom živote.

Dar Rady – všetko, čo Pán povedal a zjavil je vlastne rada ako žiť....Dar múdrosti ponúkne niekoľko riešení, dar rozumu ich prehodnotí a určí dobré a dar rady ponúkne jedno riešenie.

Dar Sily – je dar odvahy, vytrvalosti, pokory, nádeje na odmenu, dar viery v spravodlivosť Božiu, aj lásku k Pánovi, ktorú chceme vytrvalo dokazovať.

Dar Poznania – dar vedomosti vnáša lásku do poznávania. Boh pozerá na človeka cez jeho srdce. Tí, ktorí milujú, rozumejú lepšie, rozumejú skôr, rozumejú viac.

Dar Nábožnosti – dar citlivosti, nežnosti voči Bohu a tiež voči blížnym.

Dar bázne Božej – dar, ktorý zaženie hriech, naplní srdce slasťou, dáva veselosť a radosť. Nebojím sa toho, o kom viem, že ma miluje.

Pán Boh zaplať za každého účastníka týchto DC – za zdieľanie, povzbudenie, úsmev, zodpovedný prístup k silenciu a veľmi príjemnú rodinnú atmosféru.

Dýchaj vo mne Duch Svätý, aby moje myšlienky boli sväté!

Povzbudzuj ma Duch Svätý, aby moje skutky boli sväté!

Pomáhaj mi Duch Svätý, aby som miloval(a), čo je sväté!

Opatruj ma Duch Svätý, aby som si chránil(a), čo je sväté!

Posilňuj ma Duch Svätý, aby som nikdy nestratil(a), čo je tvoje sväté!

Amen