Články


Pozdrav z misijnej služby - Ondrej Šmidriak

Keďže je tu v Kazachstane len necelé percento kresťanov - inak asi 70% moslimov, zväčša Kazachov a 20% pravoslávnych, zväčša Rusov, je zrejmé, že sa tunajšia misia odohráva v rodinne fungujúcich malých komunitách a farnostiach, ktoré sú často od seba veľmi vzdialené, niektoré až na stovky kilometrov. 
Doposiaľ mám určenú službu v rámci okrajovej štvrte mesta Karaganda, na sídlisku Majkuduk, ktoré má približne 150 000 obyvateľov. Vo farnosti sv. Jozefa ubehlo 15 rokov od prvého pôsobenia slovenského kňaza Vladimíra Dzurendu, ktorý je tu s jednou 5-ročnou prestávkou doteraz. Popri jeho pôsobení mu dlhodobo vypomáhajú slovenskí dobrovoľníci z katolíckych spoločenstiev ako sú Rieka života, či MaranaTha. 
Aktuálne sú tu s nami 3 mladí dobrovoľníci a taktiež tu misijne pôsobí mladý litovský kňaz a 2 rehoľné sestry Kongregácie sv. Františka. Bývame vo veľkom pastoračnom centre, kam prichádzajú na rôzne formačné stretnutia a kurzy ľudia z celého mesta i diecézy.
Čo sa týka ruského jazyka, absolvujem kurz v blízkom kňazskom seminári v rozsahu štyri hodiny do týždňa.
Denne čítavam v ruštine, hlavne cirkevnú literatúru, po rusky už spovedám aj slúžim sväté omše, no zatiaľ pri bohoslužbných príhovoroch ma tlmočia už spomínaný kňaz Vladimír alebo františkánska rehoľná sestra Michaela pôvodom z Moravy.
V prílohe vám zasielam dve fotografie a v budúcnosti pripojím aj ďalšie s krátkymi komentármi. 
S prosbou o modlitbu vám zo srdca žehná... Ondrej Šmidriak