Myšlienka na nedeľu


II. pôstna nedeľa C.

Prvé čítanie: Genezis 15,5-12.17-18

V živote viery dávame viaceré odpovede. Abrahám v 12. kapitole na Božie slovo opustil svoju krajinu a dal sa na pochod do zasľúbenej zeme. To bol akt viery. Postupom času však vidí, že napriek svojim rozhodnutiam sa nenapĺňa to, po čom najviac túžil. Nevidel uskutočnenie predpovede.

V 15. kapitole, ktorú sme si práve čítali sa Abrahám dostáva do akejsi tmy viery. V rozprave ju vidíme symbolizovanú tým, že Abrahám je v stane. Boh ho však pozýva, vyjdi zo svojho stanu a pozri na oblohu, na hviezdy, ktoré svietia v noci.

Dnešnú nedeľu si teda spomeňme na všetkých tých, ktorí prežívajú tmu viery, aby prijali pozvanie vyjsť a uprieť zrak na nebo a uveriť Bohu znovu. Prosme si o silu našej viery. Naša viera nás robí Božími.

Druhé čítanie: Filipanom 3,17-4,1

List Filipanom nás upozorňuje, že hoci sme všetci pokrstení a všetci máme istý stupeň viery, predsa je veľmi dôležitý aj štýl nášho života. V extrémnom prípade nachádzame takých aj kresťanov, ako ich našiel sv. Pavol, nepriateľov Kristovho kríža, ktorí neprestali zmýšľať pozemsky.

Ak tieto riadky sú adresované ľuďom, ktorí stretli a poznajú dona Bosca, otázka znie: žijeme podľa neho? Osvojujeme si jeho úsilie, jeho námahu pre mladých a pre spoločenstvo viery, ktoré máme budovať?

Nech slová sv. Pavla prinesú nám všetkým povzbudenie, aby sme sa nielen nazývali kresťanmi (alebo saleziánmi), ale aby sme nasledovali Krista ukrižovaného (a dona Bosca namáhajúceho sa, obetujúceho sa pre dobro  mladých a svojich bratov).

Evanjelium: Lukáš 9,28-36

Podnety

Druhá nedeľa pôstu nás vždy privádza na horu premenenia. Ježišove pôsobenie bolo úžasné, plné zázrakov a mocných činov, ale … celkový výsledok sa nejavil veľmi pozitívny. Ježiš však začal hovoriť o svojom utrpení a to v apoštoloch vzbudilo rozpaky, obavy, niekedy sa proti tomu chceli aj postaviť, ako Peter, keď presviedčal Ježiša, že také niečo sa mu nemôže stať.

Zdá sa teda, že v  Božej pedagogike nastala chvíľa povzbudenia a istého predbehnutia udalostí, akýsi pohľad na záver všetkého: Ježiš sa premieňa a ukazuje slávu, ktorú mal a bude mať od Otca aj napriek tomu, ba práve preto, že pôjde nastúpenou cestou utrpenia. Traja svedkovia sú právne do-statoční na to, aby boli hodnovernými svedkami tejto udalosti. Ježiš má slávu a ide cestou k sláve, aj keď táto cesta je cesta utrpenia, poníženia a smrti. Cez utrpenie sa ide do radosti a slávy.

Toľko našich súčasníkov a veľakrát v prirodzenosti aj my sami, odmietame túto cestu. Chceli by sme sa jej vyhnúť. Moderná doba si dávala predsavzatia oslobodiť človeka od utrpenia, biedy. Z polovice je to dobrý projekt. Lebo aj Ježiš oslobodzoval ľudí. Ale na druhej strane táto polovica absolútne nestačí. Ba čo viac, je klamstvom a zavádza ľudstvo na falošnú koľaj. Utrpenie nemá riešenie len v tom, že bude odstránené človekom.

Utrpenia človeka, ak sú riešené bez lásky k Bohu a bez ochoty dobrovoľne prijať utrpenie, nie sú riešením. Božia sláva a kríž budú na tomto svete vždy pospolu.Preto Ježiš chce, aby sa učeníci povzbudili, ale zároveň im neponúka nijakú skratku.

Poprosme dnes Ježiša, aby nám ukázal svoju slávu, ale zároveň hoj prosme, aby sme boli statoční aj na ceste prijímania väčších, či menších utrpení, aby sme neutekali z tejto jeho cesty k falošným prísľubom o tom, že inde sa utrpeniu vyhneme.

Peter vyslovil túžbu hneď zostať v sláve, urobiť si tam tri stany. Ježiš ho nekarhá, ale zároveň naznačuje, že takýmto spôsobom sa nedochádza k sláve a blaženosti. Šťastie večnosti nikdy nebude bez Kristovho utrpenia a bez našej účasti na ňom.  (porov. LEV Veľký, Príhovory 38,2-3.5). Preto s istotou slávy, ktorá nás čaká, kráčame s Kristom a prijímame všetky ťažkosti a námahy našej životnej cesty.

* Per l’elaborazione della «lectio» di questa domenica, oltre al nostro materiale di archivio, ci siamo serviti di:

- Temi di predicazione, Napoli, Editrice Domenicana Italiana, 1997-1998; 2002-2003; 2005-2006.

- COMUNITÀ MONASTICA SS. TRINITÀ DI DUMENZA, La voce, il volto, la casa e le strade. Tempo di Quaresima e Pasqua, Milano, Vita e Pensiero, 2010.

- La Bibbia per la famiglia, a cura di G. Ravasi, Milano, San Paolo, 1998.

- C.M. MARTINI, Incontro al Signore risorto. Il cuore dello spirito cristiano, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2009.

- J.M. NOUWEN, Un ricordo che guida, in ID., Mostrami il cammino. Meditazioni per il tempo di Quaresima, Brescia, Queriniana, 2003.

Pavol Grach SDB
Miletičova 7, 82108 Bratislava
MOB: +421910343597
Skype: pavol65