Články


Púť Sabinovskej saleziánskej rodiny do Medžugoria

Panna Mária hovorí: „Boh si vyvolil každého z vás, aby vás použil vo veľkom pláne pre spásu ľudstva.“

16. septembra 2018 v popoludňajších hodinách nastúpilo 47 pútnikov v Sabinove do autobusu a vydali sa na dlhú cestu do Medžugoria.

Medžugorie sa nachádza v západnej Hercegovine. Obývajú ho Chorváti. 24. júna 1981sa tu 6 deťom zjavila Panna Mária. Za posledných 37 rokov toto miesto, kde sa Nebo dotýka zeme, navštívilo státisíce turistov.

Po celonočnej ceste v autobuse sme tam šťastne došli aj my, pútnici zo Sabinova. K Nebeskej Matke sme priniesli svoje radosti a trápenia, svoje prosby a svojich blízkych. Duchovne nás na tejto púti sprevádzal don Tibor Haluška, ktorý nás obohatil svojím vysvetľovaním jednotlivých tajomstiev sv. ruženca cestou na Podbrdo − kopec zjavenia, alebo pri krížovej ceste na kopec Križevac.

Pán Boh nám doprial nádherné počasie a tiež úžasnú sprievodkyňu Peťu Janskú. V penzióne, v ktorom sme bývali, sa o nás starali ako o svojich priateľov. Počas 5 dní sme navštívili aj Majčino selo, Cenacolo a boli sme na svedectve Gorana Čurkoviča, ktorý sa dostal z pekla drog do náručia Panny Márie. Každý deň sme sa zúčastnili modlitby sv. ruženca a na sv. omši, ktoré sa v letnom období konajú pri vonkajšom Oltári za kostolom sv. Jakuba.

22.6.2018 sme sa doobeda vrátili plní pokoja domov k svojim drahým. Vzácne chvíle z tejto púte nám sprítomňujú fotografie.

Panna Mária pozýva celý svet k obráteniu, pokániu, modlitbe, pôstu a pokoju.

Milka Mišenčikova, ASC SB