Články


Stretnutie provinciálnych rád vo Fryštáku

Počas uplynulého víkendu sa neďaleko Zlína vo Fryštáku stretlo viac ako 30 spolupracovníkov z českej a slovenskej provinciálnej rady spolu s manželmi a manželkami. Svojou prítomnosťou nás poctil aj Staco Veselský a don Eusebio Muňoz.

Stretnutie sa nieslo v rodinnom duchu začínajúc slávením svätej omše z Navštívenia Panny Márie, potom nasledovalo vzájomné predstavenie sa, pričom sme si overili svoje načúvacie a pamäťové schopnosti. Ťažiskový deň - sobota - začala ráno príhovorom zástupcu zo svetovej rady, Staca Veselského, ktorý nám pripomenul veľkosť rodiny saleziánov spolupracovníkov a nadchol pre príslušnosť k Združeniu. V mene svetovej rady taktiež povzbudil nás, ale aj všetky miestne rady k hlbšiemu štúdiu Charty charizmatickej identity (link) a ostatných dokumentov. Doobeda ešte stihla každá rada prejednať interné záležitosti a okolo 13tej sme slávili spoločnú svätú omšu na mariánskom pútnickom mieste Provodov s liečivým prameňom.

Z miesta so zázračnou vodou sme sa presunuli do Luhačovíc, kde pramenia mnohé iné liečivé vody, napr. Vincentka. Po prechádzke mestečkom sme sa k večeru vrátili späť do Domu Ignáca Stuchlého vo Fryštáku, kde na nás čakala pripravená grilovačka a večerné posedenie.

V nedeľu sa nám na omši a aj po nej prihovoril aj don Eusebio Muňoz, zodpovedný sa celosvetovú saleziánsku rodinu, pričom nám ukázal jej mnohé bohatstvá a povzbudil nás k ešte väčšej horlivosti v povolaní a k apoštolskej odvahe. Inšpirujúci a radostný víkend sme zakončili návštevou hrobu božieho služobníka Ignáca na miestnom cintoríne.

Zoznam fotiek: Príhovor Staca Veselského, Omša v Provodove, Provinciálne rady ČR a SR, Milostivý obraz Panny Márie z roku 1710, Kúpeľné mestečko Luhačovice, Občerstvenie pri grilovačke, Rozhovory, Don Eusebio Muňoz, Hrob Ignáca Stuchlého

Fotoalbum