Články


Milan Zboran

Pán života a smrti si dňa 06.03.2018 povolal k sebe nášho brata Milana  Zborana zo strediska Prešov – Sever.

Milan sa narodil 23.03.1958. Už počas totality Milan úzko spolupracoval s miestnou Cirkvou  a keď prišla možnosť formovať sa v don Boscovom  duchu nezaváhal ani na chvíľku a spolu s manželkou Annou zložili prísľub 07.02.1993. Milan sa  intenzívne angažoval aj farskom spoločenstve, bol mimoriadnym rozdávateľom sv. prijímania a tiež bol učiteľom Náboženskej výchovy na jednej z Prešovských základných škôl.  Aktívne sa zúčastňoval na Formačných stretkách, CDS-kách aj DC. Milan sa k nášmu Nebeskému Otcovi odobral náhle po ťažkej chorobe srdiečka.

Posledná rozlúčka sa bude konať 12.03.2018 v Dome smútku v Prešove.

Fotoalbum