Myšlienka na nedeľu


31 nedeľa v období cez rok B

Nezriedka sa stáva, že vecí pribúda a napokon sa v nich stratíme. Tento zákon ľudskosti nastal aj v Božom slove. Božích slov pribúdalo a vznikol celý Starý zákon. V množstve Božích slov sa aj Izraeliti postupne museli usilovať nájsť to podstatné, to prvé, to najdôležitejšie. V takomto duchu sa v dnešnom evanjeliu priblížil jeden zo zákonníkov k Ježišovi.
Nebol to obyčajný človek, bol to zákonník, ten, ktorý sa v Písmach vyznal. Avšak ani odborné vedomosti niekedy človekovi nepomáhajú. Lebo odborníkov je vždy viac a tak je viac aj názorov. A týmto odborníkom sa tiež niekedy stáva, že viac dbajú na svoju prestíž, na svoj názor, ktorý stavajú proti iným názorom. 
Ježiš odpovedal presne a upriamuje nás na to podstatné: srdcom zákona je láska. Opravdivá láska k Bohu je to prvé a najpodstatnejšie. Mala by preniknúť naše srdce, našu dušu, myseľ, silu. Všetko, čo sme. Ak láska nesprevádza plnenie rôznych príkazov, tak tie rôzne príkazy nás môžu vzdialiť od Boha. Ba aj plnenie príkazov, ak je bez lásky, môže nás odviesť od Boha, tak ako namysleného farizeja v chráme, ako urazeného staršieho syna v podobenstve o márnotratnom synovi. 
Láska a prikázania idú pospolu. Láska je viac ako príkazy, ale pozor, hovoriť o láske bez príkazov, ako je to často v móde, nie je správne. Náš pozemský život nemôže byť bez obmedzení. To je nielen nereálne, ale aj nebezpečné. Milovať je potrebné aj celou mysľou - lebo láska bez myslenia je ako oheň bez kontroly. Milujúci musí rozmýšľať o tom ako milovať, lebo prejavy našej lásky môžu byť aj škodlivé a nebezpečné.
Láska potrebuje aj naše sily. Nie vždy vládzeme milovať. Láska človeka k Bohu je dar i úsilie. Niekedy aj námaha. Preto zozbierajme všetky sily k láske. Boh stojí na konci našej snahy odpovedať mu na jeho ponuku.
 
Don Pavol Grach