Články


Marec, oslavy čas

V čase pandémie je tak akoby smutnejšie, ale je to naozaj tak? Stále môžeme pozerať na hviezdy na nebi a niektoré svietia aj tu už na zemi. A presne takouto našou aj spolupracovníckou hviezdou je DOnKE Jožko Krušac. A on v marci oslavuje rovno trikrát – narodeniny, meniny, ale aj prijatie sviatosti kňazstva.

Doke je veľkou osobnosťou práve pre saleziánov spolupracovníkov, keďže táto zložka saleziánskej rodiny ho sprevádza úplne od začiatku jeho kňazstva, keď sa v podstate hneď stal delegátom pre stredisko Zvolen a odvtedy v tejto službe povzbudzuje nás ASC nepretržite až do dnes. Či už ako delegát miestneho strediska, ale dlhé roky bol v službe aj ako provinciálny delegát. 

Tento rok to neboli iba také obyčajné výročia, oslavoval okrúhle jubileum narodenia (70 rokov), ale aj kňazstva (40 rokov). A aj na základe týchto informácií sme si zástupcovia PR dohodli u Dokeho audienciu. Jožko nás s otvorenou náručou a srdečnou láskavosťou jemu vlastnou prijal a strávili sme spolu krásnu hodinku. Pri rozhovore sme sa navzájom povzbudili, potešili a zasmiali, ale prehodili aj zopár hlbokých slov o združení. Všetci sme na chvíľku zabudli na stresovú dobu okolo a trošku šťastnejší sme sa rozlúčili a pobrali na online CDS.

Majka Čelková, ASC