Články


Stretnutie Provinciálnej rady ASC s ašpirantmi

Rodinkovo – miesto prijatia pre rodiny sa v sobotu 13.04.2019 stalo miestom prijatia pre našich 33 ašpirantov.

Stretnutie sa začalo sv. omšou o 9.30 hod., počas ktorej sa ašpirantom prihovoril delegát pre saleziánsku rodinu don Pavol Grach. Povzbudil prítomných ašpirantov k úprimnému rozlišovaniu povolania. V závere sv. omše všetkých privítal provinciálny koordinátor Peter Kvas a povzbudil nás k vytvoreniu rodinnej atmosféry. Po krátkom občerstvení sa doobedňajší program niesol v duchu predstavovania sa ašpirantov a členov PR a spoločným zdieľaním sa s najradostnejšími zážitkami prežitými v tomto roku 2019. V poobedňajšom programe sa ašpiranti zamýšľali nad motiváciami a prekážkami svojej cesty do Združenia. Následne vytvorili menšie skupinky, v ktorých informovali členov PR o svojich skúsenostiach a o priebehu ich doterajšej formácie. Stretnutie sa skončilo v rodinnej atmosfére a naši ašpiranti sa rozišli do svojich stredísk s požehnaním Panny Márie Pomocnice a s krátkou myšlienkou z novej exhortácie pápeža Františka „Christus vivid“: Kristus žije. Chce, aby sme aj my žili.

Pevne veríme, že aj toto stretnutie bolo krásnym príspevkom k tomu, aby naše Združenie stále viac žilo s Kristom a pre mladých.

PR ASC

Fotoalbum