Články


Mimoriadne udalosti ...

(Drienica 17.9.2023) Mimoriadne udalosti sa stali na duchovných cvičeniach na Drienici v uplynulom týždni. Nielenže v tomto termíne bol sviatok Povýšenia Svätého kríža a patrónky Slovenska Sedembolestnej Panny Márie. Pokračovali sme sobotou, kedy bola aj spomienka na svätú Ľudmilu. My sme mali pri sebe dve Ľudmily, jedna z účastníčok duchovných cvičení a mnohým známa kuchárka Ľudmila v Dome Mamy Margity.

Ale to nie sú tie výnimočné udalosti. Pár dní pred začiatkom duchovných cvičení bola osadená nová krížová cesta pod lesom. A keďže na duchovných cvičeniach je samozrejme kňaz, ale s nami bol prítomný aj provinciálny koordinátor Peter Kvas, tak na požiadanie správcu DMM bola v sobotu predpoludním táto nová krížová cesta požehnaná, o čom svedčí aj fotodokumentácia. A ďalšia mimoriadna udalosť nastala pri večeri, keď nás navštívil don Paľko Michalka z Jakutska. Po spoločnej večeri nám v krátkosti porozprával o živote v Jakutsku a Aldane.

Ďakuje všetkým za modlitby, duchovnú i materiálnu podporu a zároveň nás prosí a vyzýva, aby sme v tejto podpore neochabovali. A tak túto správu posielame všetkým saleziánom spolupracovníkom.

Fotoalbum