Články


Prosba o modlitbu

Milá saleziánska rodina!

Touto cestou sa prihovárame zo strediska Dolný Kubín k všetkým členom nášho Združenia s prosbou o modlitbu za uzdravenie z ťažkej choroby, ak je to Božia vôľa, pre našu dlhoročnú
sympatizantku Katku Majkutovú.

Prosme o príhovor blahoslavenú Alexandrinu Mariu da Costa z Balazaru, ktorej si budeme v roku 2024 pripomínať 120 rokov od jej narodenia a 20. výročie blahorečenia.
 

Ďakujeme

Katka Palugová, stredisko Dolný Kubín