Články


Rozlúčka s Jožkom Slavskovským

Drahí naši saleziáni spolupracovníci,

V pondelok 24.6.2024, sme pochovali nášho ocka, Jozefa Slavkovského. V mene celej našej rodiny vám ďakujeme za každú spoluúčasť, či už korešpondenčnú, osobnú, alebo aj materiálnu. Dostali sme od vás veľa kondolenčných správ s uistením o modlitbách za dušu nášho zomrelého ocka a mnohí z vás aj osobne pricestovali na poslednú rozlúčku.

Svätá omša za nášho ocka bola vo farskom kostole za účasti viacerých diecéznych kňazov ktorí boli v kontakte s naším ockom počas jeho života a tiež s účasťou saleziánskych kňazov nielen z nášho strediska.

Omše a následne pohrebných obradov sa zúčastnilo odhadom 400 ľudí, čo bolo veľmi silné gesto spolupatričnosti a úcty voči nášmu ockovi. Neboli sme schopní zabezpečiť primeraný priestor na stretnutie po obradoch, tak prosíme o prepáčenie ak sa niekomu neušlo miesto.

Na záver dovoľte znova vysloviť poďakovanie. V prvom rade nebeskému ockovi za dar života nášho ocka, manžela pre našu mamku, za dar saleziánskeho povolania ktoré ocko žil od 31.5.1986, teda 38 rokov, a aj za dar rodiny pokrvnej a tiež duchovnej.

Ocko zomrel v utorok 18.6.2024 o 19tej hodine. Boli sme pri ňom spolu s mamkou všetci súrodenci, ktorí bývame v Šariši, keď vydýchol naposledy. Aj to vnímame ako milosť, ktorú sme dostali a neustále dostávame od nášho nebeského ocka.

Za rodinu Slavkovských ostáva s pozdravom syn Vladimír s manželkou Ivetou.

 

PS: ktorí ste ho poznali a chcete si ho pripomenúť, tu je krátka videospomienka na nášho ocka Jozef Slavkovského - https://youtu.be/fUr9tOCk5z4

A osobne prerozprávaný životopis:

1. časť - Detstvo - https://www.youtube.com/watch?v=eMuGeB-0F9s&t=59s

2. časť - Cesta za vzdelaním - https://www.youtube.com/watch?v=1UA46JfGRB4

3. časť - Cesta k Bohu - https://www.youtube.com/watch?v=Dt_UjSBPNUk