Články


Stretnutie PR ASC rád

Posledný májový víkend GPS navigácia bola nasmerovaná  na Ústie nad Priehradou.

Samozrejme že boli menšie komplikácie ale nakoniec  sme sa všetci pozvaní stretli v Oravskom centre mládeže. Konalo sa tu stretnutie ČR PR ASC a SR PR ASC.

Stretnutie sa nieslo v priateľskom duchu. Otec Pavol Grach nás voviedol  do stretnutia myšlienkou :

 „ Hľadaj svätosť vo svojom blížnom.“

 V piatok večer sme sa trochu zahrali aby sme sa spoznali.

Sobotný pobyt v prírode na „ Rio de Klin“ bol nezabudnuteľným zážitkom ku krásnemu slnečnému počasiu, vzájomným rozhovorom a chutnému obedu nie je čo dodať.

Na dovolenkovú atmosféru nás naladila plavba loďou po Oravskej priehrade.

Spoločne chvíle boli podčiarknuté slávením Eucharistie, kde naše duše pohladila skvelá hudba našich českých priateľov. V nedeľu sme zasadli za stôl a rokovali sme každá rada samostatne. Tešíme sa na stretnutie znova o rok v Českej republike.

Katarína Pisarčíková, ASC

Fotoalbum