Články


Duchovné cvičenia ašpirantov

V druhej polovici augusta sa v dome Mamy Margity na Drienici, stretlo desať saleziánov spolupracovníkov – ašpirantov, aby dovŕšili svoje dvojročné snaženie a pred rozhodujúcim krokom na ceste vstúpiť do združenia si vykonali duchovné cvičenia.

Od prvého večera panovala v dome Mamy Margity veľmi príjemná rodinná atmosféra. Prvou nocou sa začalo silencium, ktoré účastníci dôsledne dodržiavali, rovnako ako program, ktorý vytvoril pravidelný rytmus duchovných cvičení. Témou DC bolo „Vykročiť spoločne pre mladých a pre cirkev“. V priebehu štyroch dní sa ašpiranti zamýšľali prevažne nad formačne ladenými témami spoločenstva a saleziánskej spirituality. V čase bohatom na silencium, rozjímanie a modlitbu sa našli aj chvíle na rozhovory a zdieľanie sa, ktoré vnieslo do silne kontemplatívneho ovzdušia  atribút rodinnosti. V posledný deň sa kazatelia don Pavol Grach a Katarína Pisarčíková dotkli témy povolania a oboznámili budúcich spolupracovníkov s ďalšími krokmi pred vstupom do združenia. Spoločenstvo obohatila prítomnosť saleziánky spolupracovníčky Aďky z Košíc, ktorá si na nedeľnej sv. omši obnovila sľuby. Po duchovnom obrodení a vykonaní si dobrej svätej spovede boli DC zakončené obligátnou návštevou zmrzlinárne v Sabinove a takto posilnení sa všetci šťastne vrátili do svojich životov, pripravení napĺňať s Božou pomocou svoje povolanie v Cirkvi.

Myslime v modlitbe na toto spoločenstvo, aj na všetkých, ktorí sa z rôznych dôvodov nemohli zúčastniť cvičení, aby ich rozhodnutie bolo požehnané a ich životy naplnené Božou milosťou.

Fotoalbum