Články


LETNÝ TÁBOR S RADOSŤOU

Prvé dva prázdninové týždne sa podarilo zorganizovať pre deti zo speváckeho zboru Radosť a zo Senca letný tábor v krásnom prostredí Jedlín.Oboch turnusov tábora, pod vedením saleziána spolupracovníka Ferka Podolského, sa zúčastnilo dokopy viac ako 200 účastníkov. Medzi animátormi bolo aj  niekoľko saleziánov spolupracovníkov.

          Prvý týždeň letného tábora bol pre deti vo veku od 5-11 rokov. O veľmi hodnotné duchovné sprevádzanie sa postarali don Jozef Lančarič a don Jozef Luscoň.

          Hlavná téma tábora - Jeruzalem a Tajomstvá slávnostného ruženca - od začiatku deti a mladých veľmi zaujala. Skvelé stvárnenie života Pána Ježiša, Panny Márie a učeníkov našimi tvorivými a obetavými animátormi, bezprostredne deti vtiahlo do deja a tajomstva ich života. Spevom, tancom, hrami sme spoločne budovali a upevňovali vzájomné vzťahy v tábore a meditáciami, svätou omšou či scénkami si prehlbovali svoje poznanie o Bohu a Panne Márii. Nemohol chýbať ani „blší trh“ či kúpanie v bazéne. Pliesť ružence prišli deti naučiť chlapci z komunity Cenakolo.

          Ďakujeme Pánu Bohu za tento nezabudnuteľný týždeň plný naozajstnej detskej radosti, úprimnosti a zážitkov. Bol to pre nás všetkých veľmi požehnaný čas s mladými.

Druhý turnus letného tábora s Radosťou bol venovaný mladým vo veku 11- 15 rokov. Nosnou duchovnou témou bol Slávnostný ruženec, ktorý bol situovaný v Jeruzaleme za čias Pána Ježiša.

          Každý deň si programový tím spolu s animátormi pripravili scénku, kde znázornili jednotlivé tajomstvá ruženca. Hneď prvý deň mladí zažili, čo predchádzalo týmto slávnostným udalostiam. A tak na hranej krížovej ceste mohli pomôcť Pánu Ježišovi niesť kríž. Vyvrcholením celého týždňa bola tieňohra, ktorá niesla myšlienku slávnostného ruženca.

         Počas týždňa vládla v tábore pokojná, premodlená atmosféra. Našim veľkým požehnaním bol don Peter Ondrej (Pegas), ktorý sa o nás duchovne staral aj s don Jožkom Lančaričom Zo začínajúcich 30 ľudí, ktorí mohli prijímať sviatosť eucharistie sa na konci tábora odhodlalo 70 ľudí prijať Ježiša s čistým, nanovo pretvoreným srdcom. Veríme, že im to vydrží čo najdlhšie.

animátorky Ivka a Nina

Fotoalbum