Články


SOŠ sv. Jozefa Robotníka

Ak zvažujete, kam sa vybrať po skončení základnej školy a lákajú vás autá, práca s drevom alebo túžba stavať domy či počítačová grafika, tento článok je práve pre vás. A taktiež pre všetkých, ktorí chcú poradiť mladým vo svojom okolí, ktorí sa rozhodujú pre budúce povolanie.

SOŠ sv. Jozefa Robotníka predstavuje jedinečný projekt, zameraný na výchovu a vzdelávanie mladých remeselníkov. Škola zriadená rehoľou saleziánov si v uplynulom roku pripomenula tridsiate výročie svojho vzniku. Za ten čas jej lavicami a dielňami prešlo vyše 1500 mladých ľudí, ktorým sa venovalo viac ako 350 zamestnancov. Aj napriek tomu, že záujem o remeslá  klesá a mnohé odborné školy zápasia o prežitie, SOŠ sv. Jozefa Robotníka vyhľadávajú žiaci aj rodičia.

Vedomosti aj zručnosti

Čím je naša škola taká atraktívna? Predovšetkým ponukou učebných odborov, v ktorých majú absolventi široké možnosti uplatnenia. Autoopravárske profesie (automechanik, autoelektrikár či autolakovník) zamerané na zvládnutie najmodernejších technológií poskytujú žiakom možnosť realizovať sa v oblasti automobilového priemyslu. Budúci stolári taktiež pracujú v moderne vybavených dielňach pod vedením fundovaných majstrov odborného výcviku. V ponuke sú tiež murárske odbory, ale i maturitný odbor grafik digitálnych médií.

Profesia aj osobnosť

Odbornosť vnímame ako jeden z kľúčových momentov vzdelávania v našej škole. Pre mladých ľudí a ich rodičov je však príťažlivý aj preventívny výchovný systém dona Bosca, ktorý saleziáni uplatňujú už vyše dvesto rokov. Spočíva v tom, že sasnaží predchádzať zlu a rozvíjať v mladom človeku to dobré prostredníctvom aktívnej asistencie pedagógov a medzi žiakmi.

Aj priestor vychováva

Naša škola prešla za ostatný čas zásadnou rekonštrukciou tak, aby spĺňala nároky na moderný kultúrny priestor plný zaujímavých podnetov. Žiaci majú k dispozícii zrekonštruovaný internát, v ktorom býva 95 chlapcov. Moderne vybudované sú dielne pre autoelektrikárov, autolakovníkov i automechanikov, stolárska dielňa a grafický ateliér. Je dôležité pripomenúť, že veľký podiel na tom majú samotní majstri odborného výcviku a žiaci. Sami si stvárňujú priestor, kde trávia svoje učňovské roky. Nielen, že tak žiaci zanechávajú v škole svoju nezmazateľnú stopu, ale predovšetkým sa učia prácou.

Celoživotné sprevádzanie

Záujem o našu školu má ešte jeden dôležitý rozmer. Výchovný systém dona Bosca zahŕňa totiž celoživotné sprevádzanie. Škola zostáva naďalej v kontakte so svojimi absolventmi - exallievmi. Sú pozývaní a zapojení do rôznych aktivít. Je často až dojímavé počúvať spomienky dnes už otcov rodín, keď sa vracajú do učňovských čias. Zhodujú sa na jednom: nikdy nebol čas na nudu a ničnerobenie.

Ako sa hovorí, radšej raz vidieť, ako stokrát počuť. Pre všetkých záujemcov sú dvere otvorené! Tie virtuálne celkom určite – Všetky informácie o prijímačkách sa nachádzajú na https://robotnik.edupage.org/a/prijimacky.
Individuálny "deň otvorených dverí" je možné si dohodnúť na sos@sjoroza.sk alebo na telefónom čísle +421 911 344 848. 

 

Text: Beáta Jarošová

Foto: Archív SOŠ sv. Jozefa Robotníka

Fotoalbum