Články


Trojstrediskové regionálne stretnutie

Blížia sa voľby do Provinciálnej rady ASC a pri tejto príležitosti sa uskutočnila aj naša trojstredisková akcia J.

Zišli sme sa 29.augusta na Banskej Belej. Stretnutie iniciovalo detvianske stredisko. Organizačne si ho pod palec zobrali zvolenčania, prednášku na tému výberu vhodných kandidátov do PR ASC si pripravil aj predniesol Raňo Ambros z breznianskeho strediska. Vychádzal zo Skutkov apoštolov 1,21 – 26 o voľbe apoštola Mateja. Hovoril, že si máme vyberať spomedzi seba nielen podľa schopností a darov ale aj podľa toho, či navrhnutý brat/sestra dokáže evanjelizovať. Vďaka krásnemu počasiu program celej akcie prebiehal na dvore. Pred obedom sme si teda vypočuli prednášku. Potom mal každý možnosť na ňu zareagovať. Po obede sme mali svätú omšu . Bol nám ju odslúžiť provinciálny delegát don Pali Grach. Po nej pokračovali sestersko-bratské rozhovory a zdieľania, ktoré začali už počas obeda. Zoznamovali sme sa s mladými členmi a počúvali sme aj spomienky tých, ktorí patria medzi služobne najstarších saleziánov spolupracovníkov na Slovensku. Prežili sme spolu krásny slnečný a srdečný deň.

Za účastníkov stretnutia Jana Kvasová, ASC