Články


Modlitbový pochod 2021

Saleziáni don Bosca, Luník IX Košice, Ťa pozývajú  na 20. ročník Modlitbového pochodu zo stredu Slovenská do stredu Európy, ktorý bude obetovaný za ozdravenie kresťanských koreňov Slovenska a Európy.

Uskutoční sa v dňoch 2. - 5. júla 2021.

Viac ako pochod sú dôležité modlitby a obety prinášané za Slovensko a Európu. Ak nebudeš môcť prísť putovať s nami, stačí, ak sa budeš modliť na požadovaný úmysel. Je viac tých, čo sa zapojili do modlitbového sprievodu a doma sa podľa možnosti denne modlia za ozdravenie kresťanských koreňov Slovenska a Európy. Ozdraviť kresťanskú vieru a z nej vychádzajúce morálne postoje. Pochod je len vonkajší stimulátor vnútornej zodpovednosti za národ a kontinent. Slovensko a Európa budú také, akí budeme my jednotlivci. Treba nám rozhodne odmietnuť pokušenie, že my nie sme zodpovední za vieru a morálku na Slovensku a v Európe.

 Niekedy Boh cez deti, inokedy cez sluhov, otcov či matky pohol dejinami. Nezáleží na spoločenskom postavení, ale na viere v Boha a praktickej zodpovednosti za prostredie v užšom či širšom význame, ktoré  vplýva na nás a ktoré my môžeme a máme kresťanský ovplyvňovať.

Jozef Gibala SDB        Mobil 0907 872735    e-mail gibala@saleziani.sk