Články


Budem pracovať v tvojom kráľovstve.

     Krásna zasnežená krajina, priateľské pozdravy, objatia, teplá izba ,chutná večera  a svätá omša tak začali naše DC pre laikov kazateľov v Račkovej doline.

     Počas týchto 5 dni sme sa snažili naplno využiť čas s Bohom na reflexiu predchádzajúceho roka. Taktiež sme rástli v poznaní čo je Božie kráľovstvo. Témy na tento rok sa opierajú o 52 veršov Matúšovho evanjelia z 13 kapitoly. Počas týchto dní nám don Pavol Grach  objasnil aj úlohu laika kazateľa.

• Laickí kazatelia v Združení ASC nie sú náhradou kňazov, ale pomocou v kázaní a v súčinnosti s nimi.

• Keď laik káže prednášky DC – pridržiava sa stanovenej témy podľa textu, ktorý bol vypracovaný  schválený.

• Laici môžu aj spolupracovať s kňazmi na tvorbe textov – môžu predložiť vlastné texty, dopĺňať predložené texty podľa svojej citlivosti a skúsenosti.

• Kázanie nie je len záležitosťou vzdelania a schopnosti, ale aj poverenia a milosti.

      Odchádzame do svojich stredísk s túžbou priniesť vám milí bratia a sestry radosť, že môžeme pracovať v Božom kráľovstve a pre Božie kráľovstvo. Tešíme sa na každého z vás na duchovných cvičeniach 2023.

Za kolektív laikov kazateľov Katka Pisarčíková

Fotoalbum