Články


Modlime sa za Ukrajinu

Drahí spolupracovníci, posielame pozdravy od saleziánskej rodiny z Domu Mamy Margity na Drienici i usmernenie k potrebným formám pomoci.

Aktuálne mnohí kontaktujete zodpovedných saleziánov a spolupracovníkov v DMM s ponukou rôznej formy pomoci. Veľmi si vážime vašu štedrosť a pripravenosť pomôcť finačne, materiálne, dobrovoľnícky i všetkými ďalšími spôsobmi. Ukrajina i my v DMM nateraz najviac potrebujeme vaše modlitby.

Zatiaľ vidíme iba okraj vlny utečencov, ktorí sa dostali na hranice najrýchlejšie. Mnohí z tých, ktorí sú najviac postihnutí vojnou, sú ešte len na ceste a budú potrebovať všetky ponúkané formy pomoci. 

Priebežne komunikujeme na miestnej úrovni konkrétne zbierky, spoločné modlitby, adorácie a iné. Keďže aktuálne nemáme kapacity reagovať na všetky vaše telefonáty a SMS s ponukou pomoci, včas budeme komunikovať i ďalšie konkrétne možnosti ako, kedy a kde pomôcť.

V prípade záujmu dostávať infomail (o aktuálnych aktivitách saleziánskej rodiny pre pomoc Ukrajine) napíšte na: pomocukrajine@saleziani.sk

Finančná podpora saleziánskeho diela na Ukrajine

Fotoalbum