Články


1. zasadnutie novej PR na Drienici

Prinášame Vám aktuálne informácie zo stretnutia PR:

Novým koordinátorom na obdobie 2018 -- 2021 sa stal:  Peter Kvas

Sekretár : Stanislav Mihalovič

Správca majetku: Katarína Albertyová

Radca pre formáciu: Monika Kotulová

Radca pre formáciu: Katarína Pisarčíková

Radca pre médiá, zástupca koordinátora: Peter Soroka

Radca pre mládež: Peter Kertys

Radca pre rodiny: Mária Kropiľáková

Radca pre rodiny : Andrej Havlík

Radca pre vzťahy : Mária Čelková

Delegát SDB : Pavol Grach, SDB

Delegát FMA : sr. Helena Gúberová, FMA

Článok budeme aktualizovať ...