Články


Spomíname na otca Ivana Grófa, SDB

Milí bratia a milé sestry z ASC,
 
dovoľujem si vám týmto dať do pozornosti pozvanie na stretnutie zamerané na spomienku na kňaza - saleziána dona Ivana Grófa, ktorého 85. výročie narodenia (11.3.1935) a 20. výročie odchodu do večnosti (20.12.200) si tento rok pripomenieme. Bol jedným z osnovateľov a pilierov obnovenia činnosti Združenia saleziánov spolupracovníkov na Slovensku v novodobých dejinách... Bol skutočným otcom, priateľom a učiteľom mladých. Vyoral hlbokú brázdu na poli práce s mládežou a jeho duchovné deti, "vnúčatá a možno už aj pravnúčatá" ako aj deti jeho duchovných detí sú platnými a obohacujúcimi členmi jednotlivých zložiek saleziánskej rodiny. Príďte sa teda modliť, ďakovať Bohu za dar tohto kňaza a tí starší si aj zaspomínať.
 
S láskou
 
Anton Horváth, ASC