Články


Oslava sviatku bl. Alexandriny v Nitre

(13.10.2021, Ján Gallus ASC, Nitra) Na sviatok blahoslavenej spolupracovníčky Alessandriny da Costa sme v Nitre slávili votívnu svätú omšu. Celá večerná pobožnosť sa niesla v duchu spomienok na jej život. V kázni pán kaplán vyzdvihol jej odovzdanosť do rúk nebeskej Matky, keď sa modlila za svoje uzdravenie a prehodnotila ho a odovzdala sa do jej rúk, následne ostala úplne ležiaca. Aj dnes sa nám niektoré veci zdajú nezrozumiteľné, najmä tie pre nás málo zrozumiteľné v danom čase. Alessandrina prijala svoj údel a urobila neskutočne veľa dobrého.

Tiež sa mu páčilo svedectvo Gabriela Amortha, ktorý napísal jej životopis „Za jedním úsměvem“, citujem: „Ale první jeji fotografie, kterou jsem uviděl, mě velice prřitahovala: jevila se mi rozhodně jako ošklivá. Byl jsem však zasažen úsměvem této mladé nemocné.“

A tak chcel vedieť, čo je za tým. A našiel v spisoch manželov Signorile z Milána o Alessandrine, čo jej povedal Ježiš: „ Nabídni mi svou skrytou bolest v úsměvu. Zústaň na svém kříži s láskou a radostí. Skryj mučednictví své duše v úsměvu, jak ti to jen bude nejlépe možné. Svým úsměvem budeš konat dobro, maximální dobro.“

Na záver pobožnosti sme sa modlili Alessandrinin Hymnus na svätostánok a pred odchodom sme dostali požehnanie relikviou bl. Alessandriny.

Pri odchode ľudia dostali myšlienku sv. Jána Bosca.

Celé slávenie bolo krásne a bolo sprevádzané spevokolom s peknými piesňami.

Alessandrina da Costa vďaka ti za pomoc nielen pre spolupracovníkov a sestry FMA, ale pre celú farnosť.