Články


Stretnutie tímu Mládež ASC

Počas minulého víkend sa 8.-9.3.2019 na chate v Polúvsí pri Žiline stretlo 9 spolupracovníkov z celého Slovenska. Spoločne sa spoznávali na workshope s legom a uvažovali o spôsoboch a aktivitách, čo možno robiť v rámci spolupracovníckej pastorácie mládeže. Z diskusií o hľadania zmyslu tímu sa ukazuje najväčšia potreba smerom do vnútra Združenia s provokatívnou otázkou, či sme nositeľmi radosti spolupracovníctva? Jedným z výstupov stretnutia je pomenovanie si primárnych cieľových skupín, pre ktoré chce tím mládeže ASC ďalej pracovať a rozvíjať aktivity a to: mladé (ASC) rodiny, mladí/noví ASC a nové povolania, starší ASC. Pre každú oblasť si pomenovali zopár aktivít. Viacej informácií bude na stretnutí s novými MR. Veríme, že niečo z toho sa nám aj podarí s Božou pomocou zrealizovať.

Peťo Kertys, ASC