Články


Alexandrínka na Mamateyke

Po skončení našej spolupracovníckej púte v apríli, počas ktorej sme navštívili aj rodisko blahoslavenej Alexandrínky, dostalo naše ASC stredisko na Mamateyke veľkú milosť - relikvia blahoslavenej Alexandrínky bola prítomná na Mamateyke celý mesiac.

Jej relikvia putovala po jednotlivých rodinách, ktoré prejavili záujem mať ju u seba doma jeden alebo dva dni. Relikviu nám požičal veľký ctiteľ Alexandrínky Janko, ktorý ju volá familiárne „naše dievčatko“.

Počas jednej nedele bola relikvia prítomná aj v SDB stredisku na Mamateyke. Veriaci si  ju mohli uctiť po všetkých troch sv. omšiach

Alexandrínka sa dostala aj do farnosti Miloslavov-Alžbetin dvor, v ktorej žijú naši dvaja spolupracovníci Katka a Cyril. Bola prítomná v tejto farnosti počas modlitby sv. ruženca a sv. omše. Na záver udelil kňaz veriacim požehnanie relikviou.

Súčasťou putovania relikvie bola aj brožúra, vďaka ktorej sme sa mohli oboznámiť so zaujímavosťami zo života blahoslavenej Alexandrínky.

Jedna naša spolupracovníčka mi napísala, že prítomnosť Alexandrínkinej relikvie bol pre jej rodinu veľký duchovný zážitok.

Verím, že príklad jej trpezlivého a odovzdaného znášania kríža povzbudí aj nás, aby sme niesli svoje kríže tak ako ona.

Drahá Alexandrínka, vyprosuj nám u nebeského Otca silu a pokoj v nesení našich krížov. Prihováraj sa za nás, aby sme neklesali na duchu, nezúfali si a sústavne nereptali.

Oroduj za nás.

 Adriana