Myšlienka na nedeľu


24 nedeľa v období cez rok B

Prvé čítanie nám v túto nedeľu hovorí pomerne zvláštnu vec. Tajomná osoba má ochotu počúvať slovo a zároveň ochotu vystaviť svoje telo utrpeniu. Chrbát, líca tvár - bolesť i potupenie. Možno my kresťania dnešnej doby - v mene istého životného štýlu, ktorý sa nám vnucuje - chceme viesť pokojný a dôstojný život. Túžba to nie je zlá, ale nemôže to byť podmienka alebo absolútny cieľ. Dráma Božieho príchodu na svet zostáva. Sily zla zostávajú pracovať a Božie kráľovstvo vyžaduje utrpenie, lepšie ochotu trpieť.
Toto Božie slovo nám hovorí, že máme byť pripravení vystaviť svoj život pred ostatných, máme mať ochotu prijať nejaké to utrpenie alebo potupenie, prípadne obetovať Bohu aj utrpenia a potupenia, ktoré pochádzajú z našich vlastných neschopností a omylov. Lebo, aj keď to tiež nie je samozrejmé, niekedy by sme radi trpeli v sláve, za spravodlivú vec, obdivovaní inými ... Kristus tak netrpel. Trpel opustený a posmievaný. Skrátka tieto myšlienky nech nám položia otázky o našom postoji v menších i väčších skúškach života
A platí aj opačný postoj. Utrpenia a ťažkosti prichádzajú a my si otvorme ucho a počúvajme. Možno sa nám podarí zachytiť slovo, ktoré nám pomôže premeniť tieto utrpenia na lásku.
 
Sv. Jakub svojím ostrým a priamym tónom opäť upriamuje naše pohľady na to, ako sa naša viera premieňa na postoje, na skutky. Viera nie je len sila našej myšlienky, nášho vnútorného presvedčenia alebo vyznanie nejakej pravdy. Viera je postoj v živote. Možno aj postoj pred obchodným domom, postoj pred naším voľným časom, pred tým, čomu dávame energiu, záujem, na čo si nájdeme čas a na čo nie. Lebo v našich vyznaniach je často počuť: nemal som, nenašiel som si čas na modlitbu. Pán nám otvára uši, ale my - odporujeme?
 
Vskutku evanjeliová otázka preniká do nášho srdca. Za koho ma pokladáte? My veľakrát už myslíme: Jasné, ty si Spasiteľ sveta, Mesiáš ... a podobných titulov vieme veľa. A predsa, deň, čo deň by sme sa mali snažiť vysloviť túto otázku. Áno, dávať menej rýchlych odpovedí a pokúsiť sa dobre sa započúvať do tej otázky. Lebo veľakrát je oveľa dôležitejšie dobre sa započúvať do otázky, než dávať rýchle odpovede
 
Peknú nedeľu všetkým.
 
Don Pavol Grach