Myšlienka na nedeľu


24 nedeľa v období cez rok B

Prvé čítanie nám v túto nedeľu hovorí pomerne zvláštnu vec. Tajomná osoba má ochotu počúvať slovo a zároveň ochotu vystaviť svoje telo utrpeniu. Chrbát, líca tvár - bolesť i potupenie. Možno my kresťania dnešnej doby - v mene istého životného štýlu, ktorý sa nám vnucuje - chceme viesť pokojný a dôstojný život. Túžba to nie je zlá, ale nemôže to byť podmienka alebo absolútny cieľ. Dráma Božieho príchodu na svet zostáva. Sily zla zostávajú pracovať a Božie kráľovstvo vyžaduje utrpenie, lepšie ochotu trpieť.
Toto Božie slovo nám hovorí, že máme byť pripravení vystaviť svoj život pred ostatných, máme mať ochotu prijať nejaké to utrpenie alebo potupenie, prípadne obetovať Bohu aj utrpenia a potupenia, ktoré pochádzajú z našich vlastných neschopností a omylov. Lebo, aj keď to tiež nie je samozrejmé, niekedy by sme radi trpeli v sláve, za spravodlivú vec, obdivovaní inými ... Kristus tak netrpel. Trpel opustený a posmievaný. Skrátka tieto myšlienky nech nám položia otázky o našom postoji v menších i väčších skúškach života
A platí aj opačný postoj. Utrpenia a ťažkosti prichádzajú a my si otvorme ucho a počúvajme. Možno sa nám podarí zachytiť slovo, ktoré nám pomôže premeniť tieto utrpenia na lásku.
 
Sv. Jakub svojím ostrým a priamym tónom opäť upriamuje naše pohľady na to, ako sa naša viera premieňa na postoje, na skutky. Viera nie je len sila našej myšlienky, nášho vnútorného presvedčenia alebo vyznanie nejakej pravdy. Viera je postoj v živote. Možno aj postoj pred obchodným domom, postoj pred naším voľným časom, pred tým, čomu dávame energiu, záujem, na čo si nájdeme čas a na čo nie. Lebo v našich vyznaniach je často počuť: nemal som, nenašiel som si čas na modlitbu. Pán nám otvára uši, ale my - odporujeme?
 
Vskutku evanjeliová otázka preniká do nášho srdca. Za koho ma pokladáte? My veľakrát už myslíme: Jasné, ty si Spasiteľ sveta, Mesiáš ... a podobných titulov vieme veľa. A predsa, deň, čo deň by sme sa mali snažiť vysloviť túto otázku. Áno, dávať menej rýchlych odpovedí a pokúsiť sa dobre sa započúvať do tej otázky. Lebo veľakrát je oveľa dôležitejšie dobre sa započúvať do otázky, než dávať rýchle odpovede
 
Peknú nedeľu všetkým.
 
Don Pavol Grach
Súvisiace články
 • 7. veľkonočná nedeľa C
 • 6. veľkonočná nedeľa C
 • 4.veľkonočná nedeľa
 • II. veľkonočná nedeľa C
 • V pôstna nedeľa rok C
 • IV. Pôstna nedeľa C
 • III. pôstna nedeľa C
 • II. pôstna nedeľa C.
 • I. pôstna nedeľa C.
 • VIII. Nedeľa v období cez rok C
 • VII. Nedeľa v období cez rok C
 • VI Nedeľa v období cez rok C
 • 5. nedeľa v období cez rok C.
 • IV. Nedeľa cez rok C
 • III. Nedeľa cez rok C
 • II. Nedeľa v období cez rok C.
 • KRST PÁNA
 • ZJAVENIE PÁNA
 • IV. adventná nedeľa, rok C
 • 3. advetná nedeľa, rok C
 • 2. adventna nedeľa, rok C
 • Prvá adventná nedeľa rok C
 • 32. nedeľa v období cez rok
 • 31 nedeľa v období cez rok B
 • 30. nedeľa v období cez rok B
 • 29. nedeľa v období cez rok B
 • Samota. 27 nedeľa roku B
 • Veľkodušnoť je vzájomná. 26. nedeľa v období cez rok B
 • 25. nedeľa v období cez rok B
 • Múdri a rozumní v očiach národov
 • Najväčší z ľudí
 • Kto je na vine?
 • Nepracovať vo sviatočný deň
 • Nedeľa Najsvätejšej Trojice
 • Otec nám chce dávať Ducha
 • Akými svedkami chceme byť
 • Láska - dar stvorenia i dar vykúpenia
 • 5. veľkonočná nedeľa roku B
 • Ježiš ako Dobrý pastier
 • Odvaha hovoriť aj napriek mojim chybám
 • Jedno srdce a jedna duša
 • Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania
 • Kvetná nedeľa
 • Aká je naša nábožnosť?
 • Boh si vzbudil Kýrosa
 • Poznáš prikázania?
 • Poslušnosť
 • Pôstne obdobie
 • Ježiš je naozaj silný
 • Aký boj chceš bojovať?
 • Hlas prorokov, hlas Boží