Články


Malá cesta kresťanských manželov

Milí spolupracovníci na poli pastorácie,

Už vyše roka Rada KBS pre rodinu pracuje na preklade jedinečnej príručky, ktorá na slovenskom „trhu“ dlhodobo chýbala, ktorá slúži na sprevádzanie manželov (nielen) po sobáši a to v špecifickej téme – vovádzania do tajomstva a žitia sviatosti manželstva. Autorom materiálu Malá cesta kresťanských manželov je známy taliansky kňaz don Renzo Bonetti, ktorého ste mohli zažiť osobne aj na Slovensku. Celá cesta je pritom originálna v tom, že sa uskutočňuje cez uvažovanie nad jednoduchými obrazmi, ktoré napomáhajú postupne vstupovať do hĺbky tohto veľkého tajomstva, ktorým je sviatosť manželstva. Manželia tak odhaľujú veľký diamant, ktorý vo sviatosti manželstva obdržali, ktorý je schopný priniesť veľké svetlo do života rodín, spoločnosti i Cirkvi.
 
 
V najbližších týždňoch budeme spúšťať pilotné testovanie príručky v slovenských podmienkachTento pilotný projekt môže v najbližších týždňoch poslúžiť aj ako mini duchovná obnova a to práve v milostivých dňoch Adventu a tak nám môže ešte viac napomôcť prežiť tajomstvo Vianoc, ako tajomstva vtelenia Boha do života človeka. Práve toto tajomstvo vtelenej Lásky je tak veľmi prítomné i v manželskej láske. Obnova manželskej lásky vo svetle vtelenia a vykúpenia napokon vedie k obnove celej rodiny.

Radi by sme dali túto príručku zakúsiť rôznym skúsenostiam, spoločenstvám a hnutiam, aby sme pripravili široké spektrum najrôznejších spätných väzieb, ktoré budú podkladom pre našich otcov biskupov. Chceme vás poprosiť, ak vás to nezaťaží, aby ste o tomto projekte informovali kňazov i rodiny vo vašom hnutí/spoločenstve. Prihlasovanie záujemcov bude prebiehať prostredníctvom tohto formulára - prihlasovací formulár.
 
Všetkým prihláseným zašleme pozvánku na online prezentáciu materiálu (predpokladaný termín: prelom novembra a decembra). 
 
Vďaka za vás, za vašu prácu na poli rodín, i za prípadné posunutie tejto informácie ďalším. 
 
Ak by ste boli radi informovaní o aktivitách Rady KBS pre rodinu, môžeme zostať v kontakte prostredníctvom nášho infomailu či sociálnych sietí.
S úctou.
 
Richard Kucharčík
Rada KBS pre rodinu