Články


Zahájenie príprav na oslavy 150. jubilea založenia ASC

Video hlavného predstaveného don Artimeho k otvoreniu trojročných príprav na oslavu 150. výročia založenia nášho združenia.

•  Sen  •  Prísľub  •  Budúcnosť  •

- Pripomínať  -  Zamerať s novou horlivosťou  -  Obnovovať  -