Články


Ladislav Dobrovič je vo večnosti.

V stredu 11.decembra 2019  si náš nebeský Otec vo veku 69 rokov  povolal k sebe do večnosti nášho brata saleziána spolupracovníka Ladislava Dobroviča zo strediska Prešov-Sever. Laco vstúpil do Združenia v roku 1992 spolu so svojou manželkou Terkou. Bol spolupracovníkom s láskavým a veľkým srdcom v službe mladým a rodinám. Nech mu náš Pán oplatí večnou odmenou v nebi všetku jeho obetavosť a prácu, ktorý vykonal pre budovanie saleziánskeho  diela. Spojme sa v modlitbách za spásu jeho nesmrteľnej duše, za pokoj, Božie požehnanie a ochranu nebeskej Matky Panny Márie Pomocnice kresťanov pre jeho manželku, deti a rodinu.

František Goboňa, ASC