Články


Stretnutie mladých bratov saleziánov a saleziánov spolupracovníkov

Počas milého víkendu, v nedeľu 18.8.2019 sa v našom Dome Mamy Margity na Drienici konalo stretnutie saleziánov spolupracovníkov s 5 mladými bratmi saleziánmi, ktorí sa pripravujú na svoju doživotnú profesiu. V rámci ich bezprostrednej prípravy na tento veľký krok, spolu s don Paľom Semanom, chodia po Slovensku a sú im ešte bližšie predstavované jednotlivé zložky našej saleziánskej rodiny. Preto sa stretli aj s približne 30 spolupracovníkmi zo stredísk Prešov-Juh a Prešov-Sever. Toto popoludnie bolo naplnené slovami, predstavovaním nášho povolania saleziána spolupracovníka, nášho Združenia, PAŽ, predstavovaním samotných chlapcov (Janka Butkovského, Jožka Peržeľa, Daniela Holúbeka, Petra Boška a Jožka Martineka), vtipnou hrou - kvízom s otázkami týkajúcimi sa predstavovaného Združenia saleziánov spolupracovníkov, hudobnou vložkou v podobe piesne o tom, čo robíme, čím žijeme, čo nám dáva toto naše povolanie. Atmosféru dotvárali otvorené otázky, tak od bratov na nás, ako aj od nás na bratov a úprimné  rozhovory pri malom agapé.

Celé toto stretnutie sa nieslo v rodinnom duchu a vzájomnom zdieľaní.

Za našich bratov saleziánov sa aj naďalej modlíme a vidíme sa na doživotných sľuboch, 7.9.2019 v Bratislave. 

ASC Prešov-Sever a Prešov-Juh

Text piesne: 

Ľudze dobre co vi tu robice, čomu vi pod perinu ňešpice?

Prišli sme mi stretnuc švarnich chlapcoch, to mladich donboskovich nástupcoch.

Prešov je v tim bars dobre už známi, že tu žijú i salezijáni.

Jak don Bosco mladich radzi máju, dobri príklad im sami daváju.

Píta še me babka na ulici: Chto sú tote spolupracovníci?

Já vám povim dze ich vi najdzece: v roboce, či dagdze na viľece.

Jednich stretneš pri stavaňu domoch, druhi v škoľe učí malích rómoch.

Daľša šestra zdravotná je šúmna a ta štvarta uradníčka úmna.

Ňejeden z nich v bizňiše podnika, milí je na svojho zakazníka.

Ukazuje, že ňe každi kradne, kedz Pán Boh mu v jeho šercu vládne.

Salezijána spolupracovníka osud mladích še barz úzko tíka.

Modlitbi i kríže obetuje... Za keho? 

Za mladich, za rodzičoch, za rodzini, za mladich salezijanoch, za mňe i za tebe,

žeby sme še šicke stretli v ňebe!

 

Fotoalbum