Články


Vzdelanie nie je samoztrejmosť

Vzdelanie nie je samozrejmosť

 

Občianske združenie SAVIO spúšťa 15. ročník pôstnej verejnej zbierky Tehlička. Jej cieľom je v za vyzbierané finančné prostriedky pomôcť zabezpečiť presťahovanie rúcajúcej sa školy na bezpečné miesto. V prvej fáze bude vybudované náhradné ubytovanie pre učiteľov, keďže súčasné ubytovacie jednotky ničí voda. Zachráňte s nami vzdelanie pre viac ako 3000 detí a mladých v utečeneckom tábore Kakuma. Občianske združenie SAVIO spolupracuje s miestnymi Saleziánmi don Bosca, ktorí Kakume pôsobia od roku 1993. Prišli tam na pozvanie OSN. Počas trvania zbierky Slovensko navštívia Fr. Jose Padinjareparampil, riaditeľ SDB komunity v Kakume a Fr Eric Mairura - ekonóm SDB provincie Kenya, aby vydali svedectvo doležitosti vzdelania pre deti a mladých utečencov v Kakume, Zbierka potrvá počas celého pôstu od Popolcovej stredy 26. marca 2019 a vyvrcholí na Veľkonočnú nedeľu 12. apríla 2020.

 

Situácia v Kakume

 

Vzdelanie detí a mladých utečencov v Kakume je ohrozené. Najstaršiu saleziánsku školu v podmýva rieka s vychýleným korytom. Voda už spôsobila kolaps niekoľkých budov. Ďalšie ohrozené sú priestory s ubytovaním pre učiteľov. Zrútenie školy oberie o vzdelanie vyše 3000 detí a mladých utečencov. Vzdelanie je pre nich jedinou cestou k lepšiemu životu.

 

Calvin Lianda pochádza z Kene z mesta Kitale a už niekoľko rokov učí tesárstvo a stolárstvo v tábore Kakuma. Tento odbor vyštudoval na saleziánskej škole v Nairobi, kde mal okrem učenia možnosť spoznať saleziánov a ich poslanie. Keď dostal ponuku učiť v Kakume zanechal domov, rodinu a priateľov. Dnes vie, že to bolo veľmi dobré rozhodnutie a že aj napriek všetkým problémom a ťažkostiam v tábore je rád, že tu môže byť a pomáhať mladým, ktorí to potrebujú. Veľa učí a spoznal  ľudí z mnohých krajín, ich kultúru, tradície a naučil sa aj niekoľko nových jazykov. Veľmi by si želal, aby čo najviac mladých z tábora mohlo dostať vzdelanie a nájsť tak cestu k lepšiemu životu. Lebo vidí, že je to najlepší spôsob, ako sa vymaniť z bludného kruhu chudoby, biedy a beznádeje v tábore. Pomôžte Calvinovi, aby mohol učiť deti a mladých utečencov v Kakume.

 

Ako môžete pomôcť?

 

Do Tehličky je možné zapojiť sa jednoduchou registráciou. Vzdelávacie materiály sú dostupné na stiahnutie na www.tehlicka.sk. Široká verejnosť má možnosť podporiť zbierku darovaním onlinezdieľaním výzvy na sociálnych sieťachalebo vytvorením vlastnej výzvy na podporu mladých v Kakume. Okrem toho je možné prispieť vkladom či prevodom finančného daru na číslo účtu IBAN: SK6911000000002620852641, SAVIO o.z., Miletičova 7, 821 08 Bratislava

 

SAVIO o.z. od roku 2005 saleziánskym štýlom vytvára priestor pre solidaritu s chudobnými a skvalitňuje život mladých v menej rozvinutých krajinách. Prostredníctvom projektov, zbierok a práce dobrovoľníkov pomáhame ľuďom v neľahkej životnej situácii. SAVIO vytvára priestor pre aktívne šírenie dobra. V Keni združenie dlhodobo pomáha deťom ulice a ďalším znevýhodneným skupinám mladých ľudí.

 

Kontaktná osoba:

Zuzana Suchová, fundraising a PR manažérka, suchova@savio.sk, 0910 123 579

 

Video: vzdelanie nie je samozrejmosťhttps://youtu.be/Tkeiz853aXU

Foto:v prílohe archív SAVIO o.z.

Zváračstvo 

Stolárstvo

 

Krajčírstvo