Články


Príprava DC 2022 a kurz pre kazateľov

V dňoch 20 – 23 januára 2022 sa konalo stretnutie kazateľov laikov s don Paľkom Grachom v Račkovej doline. Posledné roky, okrem vlaňajška keď boli kazateľské DC on-line, boli na tomto mieste v januárovom termíne DC pre kazateľov. Tento rok bol dohodnutý termín, ale vzhľadom na dni saleziánskej spirituality a voľného termínu, bol posunutý na tento termín. Vzhľadom na obsadenie priestorov, sme mali stretnutie kratšie o jeden deň. No a pandemická situácie tiež zohrala svoju úlohu, miest bolo iba 22. Dokonca prišla aj spolupracovníčka z Portugalska. Alessandrina da Costa. Ale Pán to mal pod palcom a mohli sme sa zúčastniť.

Cesta bola dobrá, snežilo a Donovaly boli ťažšie prejazdné. Na ceste dolu do Ružomberka pred nami idúce auto dostalo šmyk, ale nešlo nič oproti a jazda bola pomalá a tak Kamil Bagin zvládol. Pred chatou nám skrížili cestu tesne pred autom dve srnky. Snežilo a krajina bola krásna. Prišli sme tesne pred začiatkom.

Program pozostával s návrhom štruktúry DC, boli prezentácie tém na rok 2022. Mali sme 45 minútové bloky prezentácie, čas na ústranie a rozmýšľanie nad danými otázkami. V rámci synodality sme mali štyri skupiny, kde sme diskutovali, pripomienkovali a dávali návrhy. Potom sme ich prezentovali a diskutovali. Bolo to veľmi zaujímavé a veríme, že aj plodné.

Prezentácia tém tiež priniesla diskusie, skúsenosti z praxe. V tomto roku Božieho slova v témach bolo prijímanie Slova a jeho prežívanie v každodennom živote v duchovnej sfére a uvádzania ho do praxe.

Slávenie Eucharistie, tichá poklona boli našou posilou.

Vďaka kazateľovi Paľkovi Grachovi sme získavali hlbší pohľad na Slovo a jeho plnenie starých mechov starým vínom a nové víno bolo v nových mechoch, sme mohli prežiť veľmi požehnaný čas. Deo gratis Paľko.

A nezabúdame ani na vaše modlitby bratia a sestry, ktoré nám boli obrovskou posilou.

Teraz do našich prvých DC, kde budeme v službe kazateľov, nás čaká prehĺbenie počutého a vnímanie pôsobenia Ducha svätého, aby zrno padlo do úrodnej pôdy a prinieslo do našich stredísk, do rodín, do prostredia kde sme hojnú ú úrodu. A ako hovorí pápež František: nezabudnite sa za nás modliť, aby sme spoločnými silami rozhojnili prítomnosť Božieho Slova.