Články


Stretnutie provinciálnej rady s ašpirantmi

Tohtoročné stretnutie provinciálnej rady a ašpirantov sa uskutočnilo formou video meetingu. Stretlo sa na ňom 11 členov PR a 8 ašpirantov. Začali sme príhovorom koordinátora a duchovnými slovkami našich delegátov. Nasledovalo stručné predstavenie sa všetkých účastníkov. Potom ašpiranti rozprávali ako prebieha formácia v ich stredisku a o ich zapojení do života strediska. Hodnotili tiež prípravu na vstup do združenia.

Po týchto ťažiskových bodoch dostali informácie o ďalšom postupe na ich ceste do našej rodiny a požehnanie na záver.

Aj napriek vzdialenostiam a elektronickej príchuti stretnutia sme prežili obohacujúce chvíle a tešíme sa, že dobrý Pán nám posiela záujemcov o členstvo v našom združení, ktorí majú rodinného ducha a lásku k mladým.

Vaša PR.

Andrej Havlík