Články


Konferencia ASC Prešov-Sever - milí hostia, filmový dokument o Dome Mamy Margity

V Dome Mamy Margity na Drienici sa 18.1.2020 uskutočnila konferencia Saleziánov spolupracovníkov zo strediska Prešov-sever. 

Tento rok nás okrem iných drahých hostí potešila aj vzácna návšteva z Ukrajiny. Pozvanie prijal provinciál Ukrajiny don Karol Maník, SDB, tiež pani Oľha Hrynevič (provinciálna koordinátorka ASC z Ľvova) a don Marián Maťaťa z Luníka 9 (už Slovensko J) (bývalý delegát nášho strediska).

Začínali sme sv. omšou, v ktorej sa nám prihovoril direktor prešovského strediska don Ján Jakubov. Hodnotiacu časť konferencie sme začali po krátkom občerstvení. Radcovia za oblasti formácie, misií, rodín a správy majetku informovali o činnosti za uplynulý rok a na záver zhodnotil fungovanie strediska náš koordinátor František Goboňa.

Povzbudzujúcimi slovami o ich apoštolátoch sa nám prihovorili aj pozvaní hostia. Don Karol Maník sa okrem iného poďakoval za podporu a spoluprácu s domom rodiny Pokrova vo Ľvove.
A ako prekvapenie sme mali možnosť pozrieť si 30-minútový dokument o vzniku Domu Mamy Margity s názvom „Pamäti Domu Mamy Margity“.  (link na krátky zostrih filmu, celý film bude dostupný čoskoro)

Ako už tradične, po ukončení oficiálnej časti, sme do neskorých večerných hodín trávili spoločný čas „budovaním“ rodiny pri rozhovoroch a všakovakých dobrotách.

Ďakujeme Ti Pane za nádherný spoločne strávený čas so saleziánskou rodinou.

MR strediska Prešov-Sever

(autori: don O. Puček, Z. Rákošová, Ľ. Senderák, M. Šintal)

Fotoalbum