Články


Srdce pre mladých

V pondelok 18.6. sa v saleziánskej záhrade na Trnávke v Bratislave uskutočnilo prvé pilotné stretnutie mladých spolupracovníkov zo západného Slovenska. Stretlo sa 25 spolupracovníkov zo 4-och stredísk (BA-Miletičova, BA-Mamateyova, BA-Daliborko a Zlaté Moravce), pričom nás svojou prítomnosťou poctila aj Marta Baňasová FMA a provinciálny delegát Pavol Grach SDB. Popri grilovaní sme diskutovali aj o tom, ako vnímajú spolupracovníkov mladí v strediskách a naopak, ako mladí vnímajú spolupracovníkov. Pritom vznikli prirovnania ako chameleón, alebo ovečka z malého princa - skrátka vidíme rezervy v pochopení mladých. Spomenulo sa aj prirovnanie k bývalému Starému mostu v Bratislave v zmysle, že je to budova, ktorá je síce stará, ale je obnovená. Vnímame teda dôležitosť zapájania mladých ASC, ktorí v niektorých strediskách prinášajú nové výzvy. Stretnutie sme ukončili s radosťou, že sme sa mohli takto neformálne viacerí stretnúť a do budúcna chceme aktivity podobného typu rozšíriť aj ďalej.
 
váš Peťo Kertys, ASC
Fotoalbum