Myšlienka na nedeľu


Najväčší z ľudí

Ján Krstiteľ sa teší veľkej úcte evanjelistov i celej prvej Cirkvi. Liturgia mu vyhradzuje dva sviatky: sviatok narodenia i sviatok jeho mučeníckej smrti. Ikonostázy východnej Cirkvi ho majú neustále spolu s Máriou ako sprievodnú ikonu. On a Mária predstavujú orodovníkov modliacich sa za Cirkev.
 
Jeho meno bude - Boží dar.
Evanjelium hovorí, že príbuzní chceli chlapčekovi dať meno podľa otca: Zachariáš. Rozprava, ktorú čítame inšpiruje našu myseľ pouvažovať (vždy znovu a znovu) nad hodnotou dieťaťa, ktoré vo vízii prichádzajúceho kráľovstva nikdy nie je len vlastníctvom rodiny, ale Božím projektom pre tento svet. Alžbeta, ktorá nebola postihnutá mlčaním prehlasuje, že dieťa sa bude volať Ján, v preklade, Boží dar. Môžeme povedať, že takto nás Alžbeta učí, že toto je meno každého dieťaťa, ktoré sa rodí na tento svet. Zachariáš túto skutočnosť potvrdzuje. 
 
Naše deti, naši mladí.
Pre rodičov i pre nás saleziánov je toto veľkou výzvou. Upriamiť pohľad na Boží dar v živote, ktorý sa rozvíja. Detstvo, mladosť sú osobitné etapy týchto Božích stvorení a Boh nás robí účastnými na ich osudoch. Kiež by sme vedeli milovať život, ten ktorý prichádza a žiada svoj priestor, ten, ktorý si vyžaduje toľko trpezlivosti. 
 
Chlapček, ktorý skončil na púšti
Ako odlišne sa rozvinul život Jánov. Otec kňaz v chráme, syn kazateľ na púšti. Aj táto skutočnosť nám hovorí, aby sme príliš neprojektovali život našich detí a mladých podľa našich predstáv. Nech idú svojou cestou, lepšie, tou svojou cestou, na ktorú ich pozve Pán. 
 
Obráťme sa dnes na Jána Krstiteľa, aby naša úcta k životu bola vždy láskou ku konkrétnemu Božiemu projektu. A nezabudnime prosiť o to, aby naše deti, naši mladí boli skutočne v službe Bohu a jeho prichádzajúcemu kráľovstvu. Aj keby to niekedy nebolo podľa našich predstáv. 
 
Don Pavol Grach, SDB
Súvisiace články
 • 7. veľkonočná nedeľa C
 • 6. veľkonočná nedeľa C
 • 4.veľkonočná nedeľa
 • II. veľkonočná nedeľa C
 • V pôstna nedeľa rok C
 • IV. Pôstna nedeľa C
 • III. pôstna nedeľa C
 • II. pôstna nedeľa C.
 • I. pôstna nedeľa C.
 • VIII. Nedeľa v období cez rok C
 • VII. Nedeľa v období cez rok C
 • VI Nedeľa v období cez rok C
 • 5. nedeľa v období cez rok C.
 • IV. Nedeľa cez rok C
 • III. Nedeľa cez rok C
 • II. Nedeľa v období cez rok C.
 • KRST PÁNA
 • ZJAVENIE PÁNA
 • IV. adventná nedeľa, rok C
 • 3. advetná nedeľa, rok C
 • 2. adventna nedeľa, rok C
 • Prvá adventná nedeľa rok C
 • 32. nedeľa v období cez rok
 • 31 nedeľa v období cez rok B
 • 30. nedeľa v období cez rok B
 • 29. nedeľa v období cez rok B
 • Samota. 27 nedeľa roku B
 • Veľkodušnoť je vzájomná. 26. nedeľa v období cez rok B
 • 25. nedeľa v období cez rok B
 • 24 nedeľa v období cez rok B
 • Múdri a rozumní v očiach národov
 • Kto je na vine?
 • Nepracovať vo sviatočný deň
 • Nedeľa Najsvätejšej Trojice
 • Otec nám chce dávať Ducha
 • Akými svedkami chceme byť
 • Láska - dar stvorenia i dar vykúpenia
 • 5. veľkonočná nedeľa roku B
 • Ježiš ako Dobrý pastier
 • Odvaha hovoriť aj napriek mojim chybám
 • Jedno srdce a jedna duša
 • Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania
 • Kvetná nedeľa
 • Aká je naša nábožnosť?
 • Boh si vzbudil Kýrosa
 • Poznáš prikázania?
 • Poslušnosť
 • Pôstne obdobie
 • Ježiš je naozaj silný
 • Aký boj chceš bojovať?
 • Hlas prorokov, hlas Boží