Články


SAVIO o.z. - adventná zbierka ŠTYRI DARY

Bratislava 31. novembra 2023 - Občianske združenie SAVIO pozýva počas tohtoročného adventu k obdarovaniu chudobných a núdznych vo svete prostredníctvom 2. ročníka Adventnej zbierky ŠTYRI DARY. Od prvej adventnej nedele 3. decembra tak môžete podporiť chudobné deti a mládež, pre ktorých je najväčším darom vzdelanie, farmárske rodiny zápasiace so suchom, záplavami a nedostatkom obživy alebo ľudí zasiahnutých vojnou či prírodnými katastrofami. 

Občianske združenie SAVIO odštartuje počas prvej decembrovej nedele druhý ročník Adventnej zbierky ŠTYRI DARY, zameranej na podporu najchudobnejších a najnúdznejších na viacerých kontinentoch. Štedrí darcovia a podporovatelia si môžu vďaka kampani vybrať v akej oblasti chcú prejaviť svoju priazeň projektom organizácie a solidaritu voči ľuďom, ktorí ich pomoc potrebujú. Uplynulý rok priniesol mnohé ťažkosti, výzvy a trápenia, ale aj štedrosť a s ňou malé zázraky. Štedrosť má totiž zázračnú moc premieňať. Premieňa hlad na nasýtenie, túžbu po vzdelaní na miesto v školskej lavici, chlad ulice na bezpečný domov, rany tela či duše na cestu uzdravenia, smutné oči na žiarivé hviezdy.

Každý týždeň počas adventu SAVIO o. z. predstaví cez konkrétne príbehy ľudí jednotlivé oblasti pomoci, v ktorých sa aktívne angažuje a realizuje svoje aktivity i projekty.

Prvý adventný týždeň sa zbierka venuje podpore vzdelávania v rozvojových krajinách. Vďaka štedrosti minuloročných darcov sa podarilo podporiť vzdelanie konkrétnych študentiek saleziánskej strednej školy na misii v Maridi v Južnom Sudáne, ktoré mohli pokračovať v začatom štúdiu. Aj tento rok je možné podporiť mladých, ktorí by bez pomoci nemali možnosť pokračovať v štúdiu.

Témou druhého adventného týždňa je podpora poľnohospodárskych projektov, kde vďaka Vaším príspevkom bude možné podporiť saleziánske diela a ich bežiace projekty v subsaharskej Afrike.Doteraz SAVIO o. z. vďaka štedrosti darcov pomohlo podporiť vysádzanie jabloní a školenia pre drobných farmárov v Tanzánii.

V treťom adventnom týždni predstaví v zbierke ŠTYRI DARY humanitárnu pomoc a potrebu okamžite reagovať na výzvy z krajín, kde si ľudia nevedia pomôcť sami a stávajú sa obeťami humanitárnych katastrof. Prostriedky z minuloročnej zbierky sa použili na pomoc ľuďom zasiahnutým zemetrasením v Sýrii, ktorí sa po 12 ročnej ničivej vojne opäť ocitli na úplnom dne a stratili aj to, čo im po vojne zostalo. Vďaka darcom zbierky tak bola poskytnutá nevyhnutná humanitárna pomoc priamo v saleziánskych centrách v Allepe a Kafroune. Vďaka podpore tejto oblasti bude možné okamžite reagovať a poslať pomoc, kde to bude potrebné.

Počas posledného adventného týždňa je zbierka zameraná na podporu misijného diela tam, kde je to najpotrebnejšie. V jednotlivých projektoch či pri rôznych formách pomoci vznikajú častokrát výdavky, ktoré sa nedajú predvídať. Sú však nevyhnutné pre saleziánske misijné diela vo svete a fungovanie jednotlivých misijných aktivít SAVIO o. z.

Na konci roka sa občianske združenie SAVIO chce poďakovať všetkým darcom, ktorí v roku 2023 boli súčasťou tohto diela a pomohli pomáhať núdznym vo svete. K štedrosti pozýva aj tohtoročnou Adventnou zbierkou ŠTYRI DARY. Staňte sa s ním svedkami ďalšej zázračnej premeny. Za Vašu štedrosť Vám zo srdca ďakuje.

Všetky potrebné informácie o Adventnej zbierke ŠTYRI DARY nájdete na našej stránke www.savio.skv sekcii Adventná zbierka. V prípade záujmu o viac informácií nás kontaktujte savio@savio.sk, tel. +421 910 123 579.

SAVIO je občianske združenie, ktoré od roku 2005 saleziánskym štýlom vytvára priestor pre solidaritu s chudobnými a skvalitňuje život mladých v menej rozvinutých krajinách. Prostredníctvom projektov, zbierok a práce dobrovoľníkov pomáhame ľuďom v neľahkej životnej situácii. SAVIO vytvára priestor pre aktívne šírenie dobra a podáva pomocnú ruku tam, kde je to najviac potrebné.