Články


SLOVO DELEGÁTA

Milí bratia a sestry v saleziánskej rodine! 

Don P. Chavéz vo svojej homílii na sviatok Márie Pomocnice v Turínskom chráme v roku 2011 povedal:

Mária Pomocnica nás v Káne Galilejskej učí tieto štyri veci:

1.    Byť medzi ľuďmi v tom, čo prežívajú, byť s nimi súcitní, prežívať, čo oni prežívajú, ich radosti, ale aj bolesti. (Na tretí deň bola v Káne Galilejskej svadba. Bola tam aj Ježišova matka)

2.    Byť pozornými na to, čo im chýba. Nebyť zameranými len na seba, ale na prospech spoločenstva. (Nemajú vína)

3.    Objaviť Ježiša a priviesť k nemu aj iných. Iba on môže byť riešením toho, čo ľuďom chýba. (Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi)

4.    Mária bola plná viery. Na konci boli plní viery aj učeníci. (Toto urobil Ježiš v Káne Galilejskej ako prvé zo znamení a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci uverili v neho.)

Prajem celej saleziánskej rodine, aby sme sa od našej matky naučili tieto štyri veci

- radostnú prítomnosť

- pozornosť na potreby iných

- dôverný vzťah k Ježišovi

- schopnosť spolu s Ježišom konať veci, ktoré privedú mnohých k plnej viere

Krásny sviatok Márie Pomocnice, ktorá je našou Matkou i Učiteľkou

Pavol Grach, SDB

delegát pre saleziánsku rodinu