Diskusné forum


Diskusné fórum

line

Hlavné fórumAutor
Reakcia
Milan Amantius

userpic

Registracia: 18.02.2018
Pocet prispevkov: 9
Prihlaseny: 27.08.2020
post Pridané: 24.02.2020 13:26:48  IP: 176.61.232.64
Titulok: saleziánk.spolupracovníčka Vera Grita v procese blahorečenia

toto by nemalo ujsť našej pozornosti:

Presne v deň 50. výročia od jej smrti, v nedeľu 22. decembra, sa v Savone začal proces blahorečenia tejto učiteľky, členky Združenia saleziánov spolupracovníkov a predstaviteľky Diela živých svätostánkov .

Božia služobníčka Vera Grita sa narodila 28. januára 1923 v Ríme ako druhá zo štyroch sestier. V roku 1940 sa presťahovala do Savony, kde vyštudovala a stala sa učiteľkou. Mala 21 rokov, keď ju 4. júla 1944 počas bombardovania mesta utekajúci dav ľudí zvalil na zem a pošliapal. Zranenia mali trvalé následky. Napriek tomu prijala úlohu vyučovať v školách na vidieku, kde si pre svojou miernou a dobrou povahou získala úctu a náklonnosť všetkých. Žila v saleziánskej farnosti Márie Pomocnice, kde mala medzi saleziánmi aj svojho spovedníka a duchovného vodcu.

Saleziánka spolupracovníčka od roku 1967 realizovala svoje povolanie v úplnom darovaní sa Pánovi, ktorý sa jej mimoriadnym spôsobom daroval v hĺbke jej srdca. Stal sa pre ňu Hlasom a Slovom , aby jej nadiktoval Dielo živých svätostánkov . Všetky spisy odovzdala duchovnému vodcovi, saleziánovi donovi Zucconimu. Vera uchovávala svoje povolanie byť živým svätostánkom v tichu svojho srdca a vo svojej duchovnej askéze prešla cestu veľkých mystikov, cestu skrytého, odriekavého života a sebazrieknutia sa pri napodobňovaní mystického života Ježiša v Eucharistii.

Posolstvá, ktoré zapísala, vyjadrujú Pánovu túžbu žiť v úplnom, hlbokom a nepretržitom spoločenstve s dušami, ktoré ho prijímajú v Najsvätejšej sviatosti v Eucharistii, aby ich premenil na živé svätostánky, posvätné chrámy jeho eucharistickej prítomnosti. So svojimi novými svätostánkami chce Ježiš žiť vo svete, tak ako žil skrytým životom v Nazarete. S nimi chce ako Dobrý pastier, chodiť po uliciach nášho každodenného života, aby bol blízko dušiam, ktoré sa od neho vzdialili a aby ich znovu získal svojou láskou.

Vera zviazala svoj život s Dielom živých svätostánkov s prísľubom, že sa stane malou obetou za víťazstvo eucharistického Ježiša v dušiach. Urobila tiež prísľub poslušnosti duchovnému otcovi, ktorý sa tiež zapojil do tohto diela.

Božia služobníčka Vera Grita zomrela 22. decembra 1969, vo veku 46 rokov, v nemocničnej izbe, kde strávila posledných šesť mesiacov svojho života, v stupňujúcom sa utrpení, ktoré prijímala a prežívala v zjednotení s ukrižovaným Ježišom. V roku 1999 metropolitná kúria v Turíne uznala Združenie živých svätostánkov .

Jej životopisec salezián don Bosra napísal, Duša Very s posolstvami a listami vstupuje do radov tých charizmatických duší, ktoré boli povolané obohatiť Cirkev plameňmi lásky k Bohu a k eucharistickému Ježišovi pre rozšírenie Jeho kráľovstva.

zdroj info:
http://www.saleziani.sk/spravy/8-svet/2960-salezianka-spolupracovnicka-vera-grita-je-v-procese-blahorecenia